Den 12 december presenterade kommunstyrelsen ett förslag på en ny miljöplan som ska gälla fram till 2030. I planen framgår att kommunala verksamheter inte ska använda sig av el producerad av kärnkraft.

Men oppositionen är kritisk till idén – och såg till att förslaget skickades tillbaka för vidare utredning.

– Vi tar elkrisen på stort allvar och vi anser att det är avgörande att vi fokuserar på att minska beroendet av fossil energi för att klara av den, vilket inte är möjligt utan kärnkraft, säger oppositionsrådet Emma Feldman (M).

Oppositionsrådet Emma Feldman (M) är bland annat kritisk till att man inte har en kostnadsöversikt med i miljöplanen.

Oppositionsrådet Emma Feldman (M) är bland annat kritisk till att man inte har en kostnadsöversikt med i miljöplanen.

Moderaterna i Järfälla

Aphram Melki (C), vars parti numera styr tillsammans med Socialdemokraterna, tror dock att miljö­planen snart blir antagen.

– Vi har redan haft ett mål som sa att kommunen endast skulle ha el som är förnybar, det målet sattes till 2025 och vi nådde det redan 2020. Inga verksamheter kommer därför att påverkas negativt eftersom målen redan är uppfyllda, säger Aphram Melki (C).

Aphram Melki (C) säger att målet om endast ha förnybar energi i kommunens verksamheter uppnåddes 2020.

Aphram Melki (C) säger att målet om endast ha förnybar energi i kommunens verksamheter uppnåddes 2020.

Centerpartiet

Önskar kostnadsanalys

Emma Feldman anser att en annan brist i den miljöplan som lagts fram är det faktum att den inte innefattar någon ekonomisk analys för vad det kostar kommunen att avstå från att använda el från kärnkraft.

– Det finns stora konsekvenser med att man inte gjort en analys för hur detta kommer att falla ut. Jag har full respekt för att man kan tycka olika i frågan rent politiskt, men då måste man kunna svara på varför man tycker att detta är den bästa lösningen. Och det har de inte gjort.

Men enligt Aphram Melki är svaret enkelt.

– Det är ett svepskäl från oppositionen. Vi har aldrig tidigare tagit fram och analyserat varje mål och indikationer för vad saker och ting kan kosta. Det tas fram när skarpa beslut ska tas.

Kommunstyrelsens mål framåt är tydliga.

– Vi jobbar på flera områden för att verka för en bättre miljö och det här är en liten del i det stora hela. Vårt mål är att uppnå klimatneutralitet 2030 och klimatpositivitet 2050, säger Aphram Melki.