Hundägarna har blivit fler – och därmed önskemålen om hundrastgårdar. Foto: Mostphotos

Nej till hundrastgård nära Mälaren

Det blir ingen hundrastgård i skogen ovanför Eolshälls 4H-gård. Orsaken är att platsen ska vara evakueringshage under ett byggprojekt i närheten.

  • Publicerad 06:23, 2 maj 2022

I vintras kunde joggare och flanörer läsa affischer om planer på en hundrastgård i skogsområdet mellan Eolshälls 4H-gård och Bellmans trädgårdar, nära Mälaren i Hägersten. Stadsdelsförvaltningen ville få in synpunkter från medborgarna.

127 personer skickade in svar, och de flesta var positiva. Men det blir ingen hundrastgård. Under utredningen framkom att djuren vid Eolshälls 4H-gård ska evakueras till hagar här under det planerade bygget av 210 nya lägenheter vid Henriksbergshamnen.*

Det blir alltså kor och hästar i skogspartiet i stället för hundar. På så vis ska djuren slippa bullret och stöket vid bygget, som ligger tätt inpå deras vanliga hagar.

Kor i en av hagarna vid Eolshälls 4H-gård. När bygget vid Henriksbergshamnen startar blir det bullrigt här. Foto: Märta Lefvert

Grönytorna behövs

Frågan om en hundrastgård i området blev aktuell genom ett medborgarförslag i början av 2021. Personen bakom förslaget föreslog fyra platser i Mälarhöjden/Hägersten: gräsytan vid Edvard Swartz plan, dungar och skogspartier mellan Axelsbergs bollplan, Eolshällsvägen och Selmedalsvägen samt skogspartiet mellan Bellmans trädgårdar och Eolshälls gård.

Stadsdelsförvaltningen tyckte att de tre första platserna var olämpliga. De många byggprojekten i området gör att grönytorna behövs för rekreation, både för nya och gamla invånarna, menade man. Däremot utredde man alltså skogsområdet vid Eolshäll, som nu också fått nej.

Hundrastområden finns

Förvaltningen hänvisar till de hundrastområden som finns i området. Hundrastområden är, till skillnad från hundrastgårdar, inte inhägnade. Det är tillåtet att ha sin hund lös där förutsatt att hundägaren har hunden under uppsikt och att hunden kommer när man kallar på den.

*När/om bygget av bostäderna i Henriksbergshamnen kan starta är inte klart. Detaljplanen antogs i kommunfullmäktige i början av 2021 men är överklagad till Mark- och miljööverdomstolen. Domstolen har ännu inte gett besked på om man bevilja prövningstillstånd eller inte.

De här reglerna gäller för dig och hunden

Hundrastgård:

Ett inhägnat rastområde, med gräs- eller grusunderlag. Här får din hund släppas lös. Hundrastgårdarna är tydligt markerade med skyltar.

Hundrastområde:

Ett rastområde som inte är inhägnat. Det är en öppen yta, ofta en del av en park. Din hund får släppas lös, under förutsättning att du har den under uppsikt och att den kommer när du kallar på den.

Källa: Stockholms stad

Visa merVisa mindre