Nej till glamping på Muskö: "Ett slag mot skärgården"

Muskö sjökrogs planer på glamping, padel och bastuflotte fick tummen upp av kommunen, men slogs ned av länsstyrelsen. Nu ryter lokalpolitiker ifrån, som menar att utvecklingen i skärgården hämmas.

  • Publicerad 06:00, 19 apr 2022

Med plats för bastuflotte, sjöbodar, glampingtält, badtunnor, parkeringsplats för 26 bilar samt padelbanor ville Muskö sjökrog utveckla sin verksamhet. Ansökan om strandskyddsdispens för att genomföra planerna fick godkänt från Haninge kommuns stadsbyggnadsnämnd i augusti, men i februari kom avslag från länsstyrelsen.

– Det känns såklart ledsamt när vi vill utveckla verksamheten och skapa möjligheter för alla som vistas här på Muskö, säger krogägaren Niklas Norlén Grybb.

Han berättar att kommunen var väldigt positiva och behjälpliga kring krogens planer.

– De hade inga invändningar, utan tyckte att det var liten påverkan på miljö och natur.

Vad hade den här utvecklingen betytt för er verksamhet?

– Med de här planerna skulle vi kunna göra Muskö till en mer attraktiv plats med en centrumkänsla och bidra till en mer levande skärgård. Det skulle också innebära att vi skulle kunna ha öppet under en mycket större del av året.

Efter länsstyrelsens beslut har Muskö sjökrog överklagat och inväntar nu dom från mark- och miljödomstolen.

"Hård bedömning"

Stadsbyggnadsnämnden var de som först godkände sjökrogens strandskyddsdispens. Nämndens ordförande, Petri Salonen (C), tycker att det är tråkigt att planerna fick avslag hos länsstyrelsen och menar att det är något som ofta förekommer i dessa frågor.

– Generellt är det ett problem vi ser i skärgårdssamhället. Om kommunen har beviljat så finns det ett flertal fall där länstyrelsen slagit ner och gjort en hårdare bedömning, säger han och fortsätter:

– Deras beslut är ett slag mot utvecklingen i skärgården och i det här fallet mot Muskö sjökrog.

Står fast vid beslutet

Karin Hultman, enhetschef på länsstyrelsen, försvarar beslutet med att det är grundat i hur lagstiftning och praxis ser ut kring strandskydd. Vid Muskö sjökrog gäller utökat strandskydd, alltså 300 meter från stranden till skillnad från 100 meter.

– Jag tycker att vi försöker tillämpa lagstiftningen så generöst som möjligt. Men i grund och botten är det förbudslagstiftning, det krävs särskilda skäl och dispensen får inte stå i strid med allmänna intressen som lagstiftningen avser att skydda. När det gäller ett område med utökat strandskydd så har det dessutom utpekats som särskilt skyddsvärt vilket tas med i bedömningen, säger hon.

Karin Hultman berättar att de får in cirka 1 000 beviljade strandskyddsdispenser från Stockholms kommuner varje år, många av de rör bryggor. Cirka 15 procent av dem granskas av länsstyrelsen, där de flesta besluten upphävs.

– Många av våra ärenden överklagas och i de flesta fall får vi rätt i överinstanserna. Vi har inga problem med att besluten överklagas, utan vi välkomnar en praxisutveckling. Men vi bedömer att det finns rätt lite utrymme till sådan utveckling eftersom lagstiftningen är tydlig och förarbetena understryker att tillämpningen ska vara restriktiv.

Därför fick sjökrogens ansökan avslag

I grunden är det förbjudet att bygga inom strandskyddat område, men det går att söka dispens för det hos kommunen. Därefter får länsstyrelsen chans att se över beslutet.

Muskö sjökrog fick godkänt av kommunen, men länsstyrelsen upphävde beslutet.

Länsstyrelsen menar att utbyggnaden inte kan ses som utvidgande av redan befintlig verksamhet, vilket kan vara skäl för dispens. De tycker inte heller att sjökrogen har bevisat att deras ansökta åtgärder inte kan placeras utanför det strandskyddade området.

Det går att få dispens om åtgärderna tillgodoser ett angeläget allmänt intresse. Men eftersom anläggningarna var tänkta för kommersiellt bruk ansåg inte länsstyrelsen så vara fallet.

Visa merVisa mindre