Byggplats? Här kan det bli ungdomsbostäder i framtiden. Till höger ligger Terrängvägen. Husen i bakgrunden ligger vid Störtloppsvägen. Foto: Märta Lefvert

Nej till genomgångslägenheter i Västertorp

Det är inte lämpligt att bygga fler genomgångsbostäder i Västertorp. Det anser exploateringsnämnden, som sätter stopp för planerna. Men det kan ändå bli ett bygge, intill parkleken Lugnet.

  • Publicerad 09:31, 13 nov 2020

Stiftelsen hotellhem i Stockholm (SHIS) har cirka 4 100 lägenheter runt om i Stockholm, för personer som hamnat utanför den reguljära bostadsmarknaden, av sociala eller ekonomiska skäl.

Nämnden sa nej

Behovet är stort. Därför har SHIS haft planer på att bygga 60 nya så kallade genomgångslägenheter nära Västertorp centrum – närmare bestämt på en grönyta vid Terrängvägen, strax intill parkleken Lugnet.

Men det blir inget av projektet. Vid sitt möte i torsdags sa exploateringsnämnden nej. Motiveringen är att "just Västertorp är en stadsdel med en relativt stor koncentration av genomgångsbostäder sedan tidigare".

Ska söka ny plats

Men det kan ändå bli ett bostadsbygge på platsen, där det i dag finns en gräsmatta, buskage, ett antal träd och lite berg. Exploateringsnämnden ger tjänstemännen i uppdrag att pröva om studentbostäder/ungdomsbostäder kan byggas där i stället.

Nämnden betonar samtidigt vikten av att fler genomgångsbostäder byggs i Stockholm. Därför ska tjänstemännen "skyndsamt återkomma till nämnden med en alternativ plats för genomgångsbostäder".

För att man ska kunna bygga på platsen krävs en ny detaljplan. Exploateringsnämnden begär att stadsbyggnadsnämnden upprättar en sådan.

SHIS samarbetar med socialtjänsten

Stiftelsen hotellhem i Stockholm (SHIS) är en kommunal stiftelse.

SHIS samarbetar med socialtjänsten för att stiftelsens hyresgäster så snart som möjligt ska kunna få ett hem på den vanliga bostadsmarknaden.