YTA. Marken nedanför slänten är den aktuella mark som ska hyras ut till en verksamhet. Foto: Läsarbild

Nej till avfallsanläggning i Hammardal

Bolaget WB Recykling ville öppna en verksamhet för sortering av byggavfall i Hammardal. Något som har väckt starka reaktioner bland Huddingebor den senaste tiden. Men nu meddelar förvaltaren att det inte kommer att bli av.

  • Publicerad 17:07, 17 feb 2021

Ett nybildat bolag med namnet WB Recykling anmälde till kommunen att de vill driva en sorteringsanläggning för byggavfall vid Hammardalsslingan.

– Det de har ansökt för är en sorteringsanläggning för enklare byggnadsmassor, säger Love Bergström (M), ordförande i bygglovsnämnden.

De som bor i området har fått information om frågan och möjlighet att yttra sig genom så kallad grannhöran. Och reaktionerna har inte låtit vänta på sig; varken till kommunen eller i olika trådar på sociala medier.

– Det har kommit in en drös med synpunkter. På grund av det stora intresset förlängde vi tiden som man får lämna synpunkter. Många har reagerat starkt, vilket är förståeligt med tanke på vad som händer i Botkyrka, säger Love Bergström.

Det har också uppmärksammats att en anställd i WB Recykling tidigare arbetat på Think Pink som varit verksamma i Kagghamra.

STENKROSS. I området finns en stenkross sedan många år. Foto: Läsarbild

Kommunen vill inte ha dit verksamheten

I en del trådar har det riktats kritik mot kommunen för att man tar in den här sortens verksamhet i området.

– Det är inte kommunen som på något sätt driver det här. Vi är rörande överens om att det inte är lämpligt med en sådan verksamhet så nära bostäder. Jag bedömer att vi på ett eller annat sätt kommer att kunna säga nej, säger Love Bergström och fortsätter:

– Men nu har jag fått uppfattningen att markägaren inte är intresserad av att låta företaget använda marken på det här sättet. Om så är fallet har vi inget problem.

I ett mejl till Love Bergström skriver nämligen förvaltaren Real value managemen att det inte är aktuellt att hyra ut fastigheten till den här typen av verksamhet.

– Vi har flera olika intressenter och vi har gått vidare med andra intressenter, säger Lisa Cinthio, biträdande förvaltare på Real value management.

Vad är det för typ av verksamhet som de bedriver?

– Det är upplagsplats vi vill hyra ut för. En uppställningsplats för exempelvis byggställningar.

TRAFIK. I området finns redan mycket tung trafik nära bostadsområdet.