Grannar vill ha ett genomfartsförbud på Gamla skolvägen i Saltsjöbaden, men kommunens trafikenhet säger nej. Foto: Mostphotos

Nej till att stänga av för genomfart

Trafikenheten i Nacka kommun säger nej till att stänga av Gamla skolvägen i Saltsjöbaden för genomfartstrafik. Önskemålet har förts fram av grannar i området.

  • Publicerad 15:31, 2 maj 2016

I höstas skrev några invånare till trafikenheten i Nacka kommun och framförde önskemålet om ett genomfartsförbud på Gamla skolvägen mellan Saltsjöbadspromenaden och Ringvägen:

”När tågbommarna är nerfällda vid Saltsjöbadens station och trafikanterna måste vänta löper de stor risk att även få vänta vid Ringvägens station. Då använder många förare av personbilar tillika andra fordon Gamla skolvägen som genomfart.”

Trafikenheten skriver i ett svar att frågan om att stänga av Gamla skolvägen för genomfartstrafik har aktualiserats både från de som bor vid vägen och också vid Stockholmsvägen.

Enhetens uppfattning är att de flesta ändå väljer att köra vidare på Stockholmsvägen men när bommarna går ner vid Saltsjöbanan tar några den alternativa vägen Gamla skolvägen. Av den anledningen har en separat gång- och cykelbana byggts på norra sidan av Gamla skolvägen, påpekar trafikenheten, och parkeringsförbud har införts vintertid.

”Det innebär att, med ändå relativt få fordon i genomfart, så innebär det inte att någon större säkerhetsrisk finns utmed Gamla skolvägen”, skriver enheten och fortsätter:

”Vi anser därför inte att genomfartsförbud ska införas eftersom detta innebär att den trafik som går där i dag kommer att välja andra parallella vägar inom området”.