Nej till att namnge plats efter Benny Fredriksson

Stadens politiker vill döpa plats vid Stadsteatern efter tidigare chefen Benny Fredriksson. Men namnberedningen säger nej – hänvisar till FN.

  • Publicerad 07:17, 31 okt 2018

Benny Fredriksson var chef för Kulturhuset Stadsteatern mellan 2002 och 2017. Som ung jobbade han också i biljettkassan på teatern.

I december 2017 slutade Fredriksson på Stadsteatern efter kritik mot hans ledarstil. I mars 2018 begick Benny Fredriksson självmord under en resa i Australien.

Hänvisar till FN

Gruppledarna för alla partier i stadsbyggnadsnämnden lämnade i somras in förslaget att namnge platsen mellan Stadsteaterns sceningång och Riksbanken efter Benny Fredriksson, eftersom hans livsgärning är så förknippad med platsen.

Men namnberedningen i stadsbyggnadsnämnden säger nej till förslaget. Bland annat hänvisar man till FN:s resolution om memorialnamn som ”rekommenderar en bestämd väntetid efter en persons död innan en plats kan uppkallas efter honom eller henne”.

Måste gå minst tre år

Och eftersom det nationella ortnamnsrådet i Sverige har bestämt att det ska gå minst tre år efter en persons död, tycker namnberedningen att förslaget inte bör klubbas.

Beredningen skriver också i sitt svar att platsens nuvarande namn, Beridarbansgatan, har anor från 1600-talet. Ett namnbyte skulle också innebära praktiska olägenheter som adressändringar och ändringar i kartdata.

Men sista ordet är kanske inte sagt, för 8 november ska politikerna rösta om förslaget när stadsbyggnadsnämnden sammanträder.

Fakta

Vilka är namnberedningen?

”Namnberedningen är Stockholms stads expertorgan i namnfrågor med djup språk- och namnvetenskaplig samt stadshistorisk kompetens och uppfattar att dess uppdrag innefattar att främja och värna god namnsättning och namnvård i staden.”

Källa: Stadsbyggnadsnämndens namnberedning