Flera äldre som besöker Haninges träffpunkter är oroliga för de planerade personalnedskärningarna. Foto: Carlos Montecinos

Nedskärningar att vänta

Allt fler äldre Haningebor är i behov av omsorg, och äldreomsorgen går mot ett underskott på 56,5 miljoner kronor i år. Nedskärningar väntas bland annat på flera träffpunkter.

  • Publicerad 00:00, 29 sep 2015

Vintern 2013 utsågs Haninge till landets bästa seniorkommun av SPF.

Nu är kommunens allt dyrare äldreomsorg på väg att få göra nedskärningar. Enligt prognosen blir årets underskott hela 56,5 miljoner kronor.

De ekonomiska underskotten är dock egentligen inte nya. På senare år har politikerna stoppat stora, förväntade underskott hos äldrenämnden genom att skjuta till omkring 40 miljoner varje år.

Men innan denna sommar föreslog tjänstemännen själva 23 besparingsåtgärder. Dessutom fick politikerna nog. Efter initiativ från den borgerliga oppositionen beslutade fullmäktige om en skyndsam, extern granskning av hela äldreomsorgen.

Socialnämnden har granskats på liknande sätt. Det slutade med en socialtjänst i ekonomisk balans – men också att flera kommunala arbetsmarknadsprojekt lades ned eller såldes ut.

Nu väntas nedskärningar inom äldreomsorgen, bland annat på flera av de populära träffpunkterna.

På en av dem, Tallhöjdens träffpunkt i Handen, var det fullt i köket i förra veckan.

– Det blir baconinlindad köttfärslimpa med skogssvamp från Gålö. Vi har blivit bra, du känner väl doften? säger Roland Strandberg, 72.

Han är en av sju ensamstående män mellan 70 och 90 år som de senaste åren lärt sig laga mat på träffpunkten.

På Tallhöjden finns gympahall, gym, biljardbord, kafé- och lunchsal, tv och ett späckat veckoschema med högläsning, gympapass och sygrupper.

– Träffpunkterna har gjort många äldre i Haninge gott. Här är det fyra i personalen i dag, men man vill minska till en. Det är inte klokt, säger besökaren Kerstin Feijer, 72.

Det framgår i förslagen att de äldre förväntas styra träffpunkterna mer själva, när personalen krymper.

– Man tycker att vi friska ska hjälpa de äldre svaga. Vi hjälper gärna till så gott vi kan, men hur mycket orkar vi? Utan tillräckligt med personal får vi fler äldre som sitter hemma själva. Fler dementa, fler understimulerade, säger Kerstin.

Den externa granskningen av äldreomsorgen väntas vara klar i oktober eller november.

– Kanske kan vi ha träffpunkter för både unga och gamla, kanske kan andra personer komma in som ersätter den personal som försvinner. Men inget förslag har beslutats än. Jag hoppas granskningen hittar saker vi kan spara på som vi inte noterat. Det kan fortfarande bli så att vi skjuter till pengar om det behövs, säger Kickan Enman (KD), andre vice ordförande i äldrenämnden.

Fakta

Hemtjänsten kostar allt mer

Äldreomsorgens underskott kommer främst av hemtjänstinsatser i alla åldrar, som just nu innebär totalt 42 miljoner i underskott.

Hemtjänstservicen för 65+ i Haninge har ökat med nästan 100 procent, sett till rena timmar, jämfört med 2009. Och bara i år väntas 576 000 hemtjänsttimmar brukas i gruppen, en ökning med 11 procent jämfört med 2014.

Äldreomsorgen har i dag också ansvaret för hemtjänstservicen för folk under 65 år. Detta är en grupp på mellan 100–110 personer.

Bland förvaltningens 23 egna besparingsförslag finns bland annat insatser för att minska personalens sjukfrånvaro, färre förebyggande hembesök och bättre samordning av lokaler.

Källa: kommunen

Visa merVisa mindre