Nedläggning av Kyrksjön dröjer

  • Publicerad 12:48, 3 dec 2012

bromma Beslutet om att lägga ner gruppboendet för personer med bland annat autism och Asperger skjuts upp.

Brister i brandskyddet var anledningen till nedläggning. Nu vill Moderaterna först utreda vilka alternativ som kan erbjudas de boende. Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna är inne på samma linje, men tycker dessutom att det behöver förtydligas vilka åtgärder som vidtagits när det gäller att förbättra det otillräckliga brandskyddet.