Barnmorskemottagning. På barnmorskemottagningar får man råd om preventivmedel samt hjälp och stöd under sin graviditet. Foto: Mostphotos

Neddragningsoro bland Haninges barnmorskor

För få fysiska besök och mindre ersättning har lett till ett dåligt ekonomiskt läge för barnmorskemottagningarna i södra Stockholm som nu tvingas dra ner på personal. På Haninges barnmorskemottagning är man nu oroliga över att en redan pressad arbetssituation ska bli ännu tuffare.

  • Publicerad 16:42, 10 dec 2021

Det känns varken rättvist eller patientsäkert att sätta in en spiral på den tiden.

Sammanlagt handlar det om sju tjänster som ska försvinna på 17 barnmorskemottagningar i södra Stockholm. På Haninge barnmorskemottagning handlar det om en tjänst på 80 procent.

Enligt Lisa Andersson, barnmorska och förtroendevald i Vårdförbundet på Haninges barnmorskemottagning, kom beskedet som en chock.

– Vi har fullt upp på dagarna med en hög arbetsbelastning, något vi redan flaggat för. Det finns en oro för hur detta ska påverka vår arbetsmiljö och hur det kan leda till att vi inte kan ge den vård som vi vill till våra patienter. En negativ eller otrygg upplevelse hos oss kan även spilla över på förlossningen, det känns inte heller bra när det pågår en brinnande förlossningskris.

"Stor process"

Bakgrunden till neddragningarna är enligt Lisa Ryding, verksamhetschef för barnmorskemottagningarna i södra Stockholm, att färre fysiska träffar och mer digital preventivrådgivning har lett till minskad ersättning för mottagningarna.

– Vi är i en stor process där vi ska ändra vårt arbetssätt med ett förändrat uppdrag och förväntningar från patienterna. Eftersom vi inte har akutsjuka patienter hos oss betyder det att vi kan hjälpa till hos mottagningar runt omkring och flytta dit personal.

Nu ska barnmorskorna flyttas om inom de olika mottagningarna, de kan även komma att jobba pass på förlossningsavdelningar. Men att personal ska börja flyttas runt är Lisa Andersson kritsik till.

– Vi behöver alla de barnmorskor vi är i dag och jag har svårt att se hur vi skulle klara vårt uppdrag med mängden patienter vi har. Detta är en förlust av kompetens.

Men att kompetensen skulle försvinna håller inte verksamhetschefen Lisa Ryding med om.

– Även om barnmorskor inte är i Haninge hela veckan så innebär inte det att kompetensen försvinner, de är där andra dagar.

Lisa Andersson är barnmorska och vårdförbundet på Haninges barnmorskemottagning. Foto: Privat

Lisa Ryding, barnmorska och verksamhetschef barnmorskemottagning Stockholm södra . Foto: Privat

Sätta spiral på 20 minuter

På grund av ett pressat tidsschema har barnmorskorna i dag tjugo minuter på sig att sätta in en spiral, en patientfara enligt Lisa Andersson.

– Det känns varken rättvist eller patientsäkert att sätta in en spiral på den tiden. Det kan lättare gå fel när vi är tidspressade eller att man glömmer att ge viss information som vi är ålagda att ge.

Att barnmorskorna fått kortare tid beror enligt Lisa Ryding på att man behövt ha koll på hur många patienter som varit i väntrummet under pandemin, i stället för tidigare drop-in. Samtidigt håller hon med om att 20 minuter är kort tid för spiralinsättning.

– Vi har tidigare framfört att det inte går att sätta in en spiral på 20 minuter, det är inte hållbart. Detta har varit en temporär lösning och vi hoppas kunna återgå så fort som möjligt.

Är det lägligt att dra ner på era mottagningar när man ser hur förlossningskrisen ser ut?

Förlossningen är en helt annan verksamhet som länge haft stora problem med arbetsmiljön. Vi är långt bort från det men skulle vi närma det skulle jag dra i nödbromsen direkt. Det finns inget mål att göra det värre för barnmorskor men vi har också ett ansvar att hålla ekonomin så långt det går, säger Lisa Ryding.