KF. Kommunfullmäktige röstade ned motionen om ett ungdomshus. Foto: Charlotte Arwedsson

"Nav1 var ett misslyckande som inte får upprepas"

Oppositionens Anders Rosén (V) och Väsbyalliansens Oskar Weinmar (M) står långt ifrån varandra när det gäller kommunens 16–20-åringar.

  • Publicerad 09:21, 5 maj 2022

Anders Rosén, Vänsterpartiet. Foto: Vänsterpartiet

Många ungdomar slutar också idrotta i den åldern, och de behöver fångas upp.

KSO. Oskar Weinmar (M). Foto: Rosie Alm

Det var Anders Rosén (V) som tillsammans med tre partikamrater lämnade in en motion om en träffpunkt för kommunens16–20-åringar.

Han pekar på att för barn under 15 år har kommunen omfattande verksamheter.

– Men sedan tar det slut. I den åldern går man från barn till vuxen och man står inför val som påverkar livet för lång tid framåt. Många ungdomar slutar också idrotta i den åldern, och de behöver fångas upp, sa han under kommunfullmäktige.

Moderaterna mot motionen

Men kommunstyrelsens ordförande Oskar Weinmar (M) tycker inte att Väsbyborna ska stå för "fritidsverksamhet för vuxna". Och på kommunfullmäktige hänvisade han till forskning om ungdomsgårdar som säger att de ökar risken för otrygghet.

– Vi har erfarenheten med Nav1 i Messingen. Det blev inte bra – det blev uruselt.

Oskar Weinmar pekar på konsekvenser som droghandel, "upploppsliknande scener" på Centralvägen och elevtapp på Väsby nya gymnasium.

– Vi vill inte upprepa misstaget med Nav1. "Not on my watch".

I stället vill Väsbyalliansen främst satsa på "det mobila ungdomsenhetstänket" med ute- och idrottsaktiviteter och stärka ungdomskopplingarna till föreningslivet.

Vegas framtid

Enligt kultur- och fritidsnämndens ordförande Andrea Möllerberg (VB) ska ungdomshuset Vega vara i gång efter sommaren, men Susebovillan är "inte optimal för verksamheten".

– Den är bra, men lite för liten. Det finns tankar om att den bättre skulle kunna nyttjas av kulturskolan.

Just nu ses hela ungdomsverksamheten över i kommunen. En utredning, som väntas klar före årsskiftet, ska ge svar på vilken inriktning den ska få.

– Vänsterpartiets motion var för smal. Vi vill ta ett bredare grepp på den här åldersgruppen, säger Andrea Möllerberg och fortsätter:

– Självklart ska ungdomar kunna mötas. Vi bör dock vara försiktiga med för många låsta punkter och i stället satsa på mobila platser. Jag är skeptisk till en renodlad ungdomsgård, det finns för många utmaningar med det i dag.

Anders Rosén tycker att där ungdomar samlas finns det kraft, mod och möjlighet att skapa.

– Men visst kan det bli problem. Därför ska det även finnas professionella vuxna som kan se, iaktta och vara bollplank, säger Anders Rosén.

Motionen röstades ner i kommunfullmäktige med siffrorna 28–18.