Del av nya parken på Årstafältet. Foto: Illustration White arkitekter

Nätverket: "Vi kommer överklaga allt på Årstafältet"

Nätverket tänker överklaga alla detaljplaner som tas fram. "Staden skulle ha planerat bostäderna någon annanstans”, säger talespersonen.

  • Publicerad 21:16, 23 aug 2016

Nätverket Årstafältet har överklagat den första detaljplanen för bygget på Årstafältet och försenar därmed tusentals bostäder med minst ett år. Och de kommer med stor sannolikhet fortsätta överklaga varje detaljplan som beslutas för Årstafältet.

– Troligen kommer vi att göra det. Vi tar en plan i taget nu och har anlitat en jurist. V i står fast vid att landskapsparken, som beslutades för sexton år sedan och finns med i gällande detaljplan för fältet, ska anläggas. Den skulle ha stått klar i år, säger Birgitta Adolfsson, talesperson för Nätverket Årstafältet.

Årstafältet behövs för rekreation åt Söderortsborna, menar de, i synnerhet när det nu byggs allt fler bostäder.

– Ju mer bebyggelse i våra närområden, desto större behov av gröna områden. Fler ska dela på de grönytor som finns, säger Birgitta Adolfsson.  

Ert överklagande gör att tusentals bostäder försenas i minst ett år – är det rimligt?

– Som vi ser det är det staden som orsakar förseningen! Bostäderna skulle aldrig ha planerats på Årstafältet. Om de hade utrett bebyggelse på annan mark hade det inte varit några problem, då hade bygget redan varit igång. 

Läs även

Stockholms växtvärk: Här säger folket NEJ! till nya bostadsbyggen