Nätverket Stöd och samverkan i Vallentuna stöttar nyanlända ungdomar i kommunen. Foto: Stöd och Samverkan i Vallentuna

Nätverk för nyanlända får del av statsbidrag

Det lokala nätverket S.O.S., som hjälper nyanlända att hitta familjehem får en del av kommunens statsbidrag på 1,2 miljoner. Men största delen av bidraget väljer kommunen att behålla själv.

  • Publicerad 11:13, 10 jan 2018

Regeringen betalar ut ett tillfälligt bidrag till kommuner i hopp om att pengarna ska underlätta för personer som söker asyl att bo kvar hemkommun. Anledningen är att Migrationsverket ansvarar för asylsökares boendesituation efter man fyllt 18 år, och som ibland leder till att personer anvisas till boenden i andra delar av landet.

Därför ges Vallentuna kommun motsvarande 1,2 miljoner kronor. En tredjedel av bidraget, på 420 000 kronor som avser 2018, väljer kommunen att överlåta till det lokala nätverket S.O.S, där Össeby församling, Röda korset, Åbybergskyrkan och lärare från Vallentuna gymnasium ingår, som samordnar familjehem åt nyanlända.

– Vi är glada över att kommunen känner förtroende för vårt arbete och beviljar pengarna för 2018. I huvudförslaget ska familjer som öppnat sina hem få en ersättning för vissa omkostnader, säger Josefin Vannérus, kommunikatör i Össeby församling.

Täcka upp hål

Resterande del av bidraget för 2017 på 840 000 kronor tänker kommunen använda till att täcka upp för underskott i verksamheter som uppkommit i samband med Migrationsverkets åldersuppskrivningar, förklarar socialnämndens ordförande Torbjörn Einarsson (C).

– När Migrationsverket skriver upp åldern på en ungdom, slutar de betala ut ersättning till kommunen. Ofta kan de ta flera dagar, ibland veckor innan vi får reda på det. För de dagarna finns det ingen täckning för i de statliga bidragen. Vi kan inte slänga ut någon på gatan. säger han.

Hjälpa är viktigare än pengar

Räknat från sommaren har nätverket S.O.S., löst boendesituationen i nästan alla fall där ungdomar tvingats flytta på grund av att man blivit myndig utan att erbjuda ekonomisk kompensation till fadderhemmen.

– Pengar är inte det viktigaste för familjerna som öppnar sin hem för en ungdom. Istället har det visat sig att det avgörande varit att de känner sig trygga i och med att vi erbjuder ett sammanhang och en gemenskap, både för dem och för ungdomarna, och att det finns stöd att få för den som behöver det. Men självklart känns det bra att snart också kunna erbjuda ersättning för de omkostnader som fadderhemmen har.