Här intill Glömstavägen ska Tvärförbindelsen dras. Foto: Sara Ringström

Naturvårdsverket: Tvärförbindelsen skadar klimatet

Om Sverige ska klara klimatmålen är motorvägssatsningen Tvärförbindelse Södertörn "olämplig". Det säger Naturvårdsverket i ett nytt yttrande. "Projektet gynnar biltrafiken över kollektivtrafik och gång- och cykeltrafik."

  • Publicerad 17:42, 6 mar 2019

En fyra- till sexfilig motorväg som går under namnet Tvärförbindelse Södertörn planeras mellan Haninge i öster – via Länna och Flemingsberg – till Vårby i väster. Planeringen av projektet har pågått i många år och med 4,7 miljarder statliga kronor utlovade börjar det nu närma sig byggstart.

Men nu får Trafikverkets plan stark kritik från en annan tung myndighet – Naturvårdsverket. Det var tidningen Mitt i först att rapportera.

– Hur förhåller sig det här projektet till klimatmålen? De delarna saknar vi i underlaget. Vilken mängd trafik kommer den här vägen att alstra? Dessutom gynnar projektet i sin nuvarande form biltrafiken framför kollektivtrafik och gång- och cykeltrafik, säger Lena Odeberg, handläggare på Naturvårdsverket.

50 000 fordon 2045

Om Sverige ska klara klimatmålen måste nämligen biltrafiken minska på sikt och Tvärförbindelse Södertörn kommer tvärtemot öka antalet bilar på sträckan.

Enligt en bilaga till det senaste samrådet ska cirka 50 000 fordon trafikera Tvärförbindelse Södertörn 2045, jämfört med de 13 000 som beräknas utan vägen.

"Projektet är, trots förbättringar för kollektivtrafik och cykel, främst inriktat på ökad framkomlighet för biltrafik. Det kommer att ge bilen en ökad konkurrensfördel jämfört med kollektivtrafik, gång- och cykeltrafik. I sin tur främjar det en utglesad stadsbebyggelse med ökad transportefterfrågan och klimat- och miljöpåverkan", skriver Naturvårdsverket i sitt yttrande.

Miljöpartiet i Huddinge är emot motorvägsbygget.

– Vi i Miljöpartiet har påpekat om och om igen att det inte går att både påstå att man står upp för klimatmålen och samtidigt driva på för att bygga vägen. De andra partierna måste välja, antingen står man upp för klimatet eller för vägen – allt annat är hyckleri! säger Anders Lönroth, gruppledare för Miljöpartiet i Huddinge, i ett pressmeddelande.

"Behövs för bättre kollektivtrafik"

Malin Danielsson (L), kommunalråd med ansvar för samhällsplanering, ser inga problem med att samtidigt stå upp för klimatmålen och vilja bygga den nya motorvägen.

– Det är klart att trafiken ökar på den här sträckan, men den kan minska i andra delar av systemet, till exempel då lastbilstransporter Göteborg–Stockholm istället kan ta sjövägen till Norviks hamn. Vi behöver också utöka kapaciteten för kollektivtrafiken. I dag kan man inte pendla med buss på Södertörn på ett bra sätt, säger hon.

Det svaret övertygar inte Anders Lönroth.

– Det finns många sätt att minska lastbilstransporterna från Göteborg, den här vägen är uppenbarligen inte ett hållbart alternativ. Vi ser bland annat stora möjligheter i att satsa på järnvägen och omlastning i Norvik till mindre båtar för att ta sig vidare in mot Stockholm och Mälaren, säger han.

Vill ha bättre fokus på kollektivtrafik

Malin Danielsson ger däremot Naturvårdsverket rätt i att Trafikverkets nuvarande plan inte prioriterar cykel-, gång- och kollektivtrafik tillräckligt.

– Det har varit Huddinge kommuns kritik också. Cykellösningarna har inte varit tillräckligt väl utformade och de har inte tittat tillräckligt på kollektivtrafiklösningarna, till exempel i Flemingsberg. Det vore jättebra om de tar det till sig och arbetar om de delarna.

De flesta vill att motorvägen byggs

Trafikverkets senaste undersökning av allmänhetens inställning till Tvärförbindelse Södertörn visar att ungefär 80 procent är positiva till motorvägen.

Knappt hälften av de tillfrågade hade innan undersökningen kännedom om projektet.

1200 personer från Haninge, Huddinge och Botkyrka intervjuades i undersökningen.

Visa merVisa mindre