Med förnyelsebara drivmedel minskar de farliga utsläppen. Foto: Anders Björklund

Naturvårdsverket om biogasbusssar: Jättebra

Hundra procent fossilfria bussar applåderas av Naturvårdsverket. – Jättebra för klimatet, säger Leif Holmberg på luftenheten.

  • Publicerad 07:37, 4 sep 2018

När landstingets trafikförvaltning på fredagen kunde meddela att alla SL-bussar nu körs med förnyelsebara energikällor är reaktionen från Naturvårdsverket positiv:

– När man ställer om till förnyelsebart minskar utsläppen av växthusgaser, och det är jättebra för klimatet, säger Leif Holmberg, enhetschef vid Naturvårdsverkets luftenhet.

Biogas och el mest miljövänligt

Även om den biodiesel som majoriteten av bussarna nu körs på släpper ut kväveoxid så är det ändå mindre än om de körts på fossil diesel.

– Sedan har ju även bussarna blivit mer utsläppseffektiva, så det är jättepositivt att de kommit så här långt i omställningen.

Men allra mest miljövänliga är de bussar som drivs med biogas eller el.

Personbilarna värst

När det gäller luftkvalitén i stan är det personbilarna som är det stora problemet, enligt Leif Holmberg.

– Då är miljözoner en viktig och effektiv åtgärd för att förbättra luften och folkhälsan, säger han.