Tofsmes är en indikator för värdefulla barrskogsområden, som det i Järvakilen. Foto: Mostphotos

Naturskyddsföreningen: Gokartbanan måste bort

Naturskyddsföreningen i Järfälla kämpar för att Järvakilen ska stärkas och utvecklas. Det kräver att gokartbanan norr om Stäketvägen flyttas, anser föreningen, som också hävdar att alla politiker i Järfälla tidigare har stått bakom ett sådant beslut.

  • Publicerad 14:40, 17 jan 2018

– När detaljplanen för Stäkets verksamhetsområde – där det framgår att gokartbanan skulle flyttas – antogs 2015 deltog alla partier i beslutet, säger Allan Edblom, aktiv medlem i Naturskyddsföreningen i Järfälla.

Han anser att de politiker från oppositionen i Järfälla (KD, M och L) som senare har engagerat sig för att man ska undersöka om gokartbanan kan bevaras går emot ett beslut de själva har varit med om att fatta.

Inget politiskt beslut

Men något politiskt beslut att flytta gokartbanan har aldrig tagits enligt Lennart Nilsson (KD). Och han tycks ha rätt.

I detaljplanen står det bara, under rubriken ”Påverkan på Järvakilen”, att skogspartiet mellan planområdet och Katrinedal (där gokartbanan ligger) får ”ökad betydelse för djurlivet i Järvakilen ur ett regionalt perspektiv”.

Och i miljökonsekvensbeskrivningen står det att spridningssamband utanför planområdet ”kan stärkas upp” för att ”stärka funktionen i den regionalt intressanta grönstrukturen”.

Inget färdigt politiskt beslut där alltså.

Barrskogssambandet hotas

Enligt Naturskyddsföreningen i Järfälla hotas Järvakilen som ett fungerande barrskogssamband, och därmed den biologiska mångfalden, då Stäkets verksamhetsområde byggs – om man inte samtidigt flyttar gokartbanan och gör om området till skog.

– Det visar den naturvärdesinventering som har gjorts. Och när länsstyrelsen skulle ta ställning till verksamhetsområdet så lovade Järfälla att området där gokartbanan ligger skulle återbeskogas, säger Allan Edblom.

Men det kunde ju inte Järfälla kommun lova, det var ju häradsallmänningens mark.

– Nej, och därför överklagade vi hela verksamhetsområdet till länsstyrelsen. Vi pekade på det – att länsstyrelsen kanske hade tagit beslut under falska förespeglingar.

Så Järfälla kommun lurade länsstyrelsen?

– Verksamhetsområdet verkar i alla fall ha godkänts på falska grunder.

Överklagan avslogs

Naturskyddsföreningens överklagan hjälpte inte. Länsstyrelsen beslutade att inte pröva kommunfullmäktiges beslut att godkänna detaljplanen för verksamhetsområdet.

I beslutetet, som togs i december 2015, ser länsstyrelsen positivt på ”att ett beslut är taget för att gokartbanan skyndsamt ska avvecklas och området återbeskogas”.

Och ett sådant beslut var då mycket riktigt fattat av markägaren Sollentuna Häradsallmänning, precis som Järfälla kommun tidigare hade lovat länsstyrelsen.

Ökade intäkter skälet för uppsägning

Men häradsallmänningen sa inte upp Järfälla MK för att återbeskoga området, utan för att öka sina intäkter genom att hyra ut till ”intressenter som vill använda ”markområdet för olika ändamål såsom uppställningsplats för tunga fordon, upplag för byggmaterial och masshantering inklusive återvinning”.

Vad som sker med området är alltså oklart. Att förhandlingar ännu pågår mellan Järfälla MK och häradsallmänningen oroar Naturskyddsföreningen i Järfälla. En gokartbana kan flyttas, till skillnad från barrskogssambandet som möjliggör fortsatt biologisk mångfald, menar Allan Edblom.

– Ägarna till häradsallmänningen måste gå in och ta sitt ansvar. Bäst vore att hitta en annan plats för gokartbanan. Skulle den bli kvar så hoppas jag att kommunen nekar tillstånd, säger han.