Positiv. Jessica Leander ser fram emot att det blir tydliga cykelstråk i naturreservaten. "Det är fantastiskt att cyklingen kan utvecklas." Foto: Sacharias Källdén

Naturreservat öppnas upp för cyklister

Nu ska det vara slut­bråkat i söderorts skogar när cyklister, som i dag är portade från den skyddade naturen, får rätt att rulla in på utvalda stigar i natur­reservaten.

  • Publicerad 09:15, 15 sep 2021

Det är få som cyklat i reservaten som har vetat om förbudet.

Redan i dag är det många som cyklar i Stockholms reservat, trots att det på de allra flesta vägar och stigar inte är tillåtet. Nu ändrar staden på reglerna och släpper in cyklarna i stadens alla reservat – men bara på utpekade sträckor.

I söderort gäller detta naturreservaten i Årsta, Hagsätra, Rågsved, Sätra, Älvsjö, Flaten och Nackareservatet.

Genom att göra det tydligt vilka sträckor som cyklisterna får åka på hoppas trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) att onödiga bråk mellan gående och cyklande kan undvikas.

Nya skyltar vid reservatens entréer med kartor ska visa var cykling är tillåtet. Det ska också sättas upp skyltar som påminner cyklisterna om hur de ska bete sig.

– I dag blir det konflikter när man inte känner till vad som gäller. Jag tror att det är få som cyklat i reservaten som har vetat om förbudet. Nu blir det klart och tydligt var de får cykla och vi slipper den här osäkerheten, säger han.

Ökat slitage

Under pandemin, när besökstrycket i naturreservat har stigit, har också slitaget på naturen ökat.

Med den nya skyltningen på plats hoppas staden styra bort cyklingen från stigar i mer känsliga delar av reservaten som behöver skyddas.

Årstaskogen. Planerade cykelstråk är markerade i blått. Foto: Stockholms stad

– I Nackareservatet vet vi till exempel att det är mycket cykling ut i terrängen. Där kommer vi att tillåta stigcykling på en del platser där det är hållbart, säger Daniel Helldén.

Välkomnar cyklister

När Mitt i besöker Årstaskogen svischar en ung man, med lerstänk i ansiktet, förbi på en mountainbike. Han ropar att han just kommit från Nackareservatet innan han åker vidare.

I stället får vi en pratstund med Jessica Leander som är ute och går med sin hund. Hon brukar cykla i Hellas och ibland genom Årstaskogen.

– Jag har ett stort cykelintresse. Det är fantastiskt att cyklingen kan utvecklas, det är en bra rekreationssport.

Jessica Leander tycker att samspelet med fotgängare fungerar bra.

– Ja, överlag. Det gäller att visa hänsyn. Om fler börjar cykla vore det bra med rena cykelstigar, säger hon.

Fotgängaren Natalie Chunga, som jobbar på en särskola vid Årsta gård, är mån om att behålla lugnet i Årstaskogen.

– Jag promenerar här varje dag. Det är en fristad. På vår särskola har vi många barn som inte klarar av mycket intryck. Vi vill inte ha en massa cyklister och kaos just här. Men det är bra att det kommer upp skyltar, säger hon.

Här är stigarna där du får cykla

Stockholms stad ska tillåta cykling i naturreservaten Flaten, Grimsta, Hagsätra, Hansta, Judarskogen, Kyrksjölöten, Nacka, Rågsved, Sätraskogen, Älvsjöskogen, Årstaskogen samt kulturreservatet Igelbäcken.

Ett beslut om regeländringen togs av trafiknämnden den 26 augusti.