Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt kommer att hantera kommunens överklagan, som dels rör den ovanliga nattsländan. Foto: Mitt i / Wikipedia

Nattsländans öde avgörs i domstol

Minns ni nattsländan som hotar bygget av 800 bostäder i kommunens jätteprojekt Trädgårdsstaden i Bro? Nu har Upplands-Bro överklagat länsstyrelsens beslut till mark- och miljödomstolen.

  • Publicerad 11:20, 25 feb 2020

Mitt i har tidigare rapporterat att kommunens arbete med att utveckla området Trädgårdsstaden stött på patrull. Riksbyggens 800 bostäder hotas efter ett beslut från länsstyrelsen.

Detta efter att myndigheten förbjudit kommunen att bygga in närmare 200 meter av Sätrabäcken. Enligt länsstyrelsen skulle kulverteringen av Sätrabäcken ha negativ inverkan både på djur och växtlivet i området.

Upplands-Bro överklagar till mark- och miljödomstolen

Nu har kommunen lämnat in ett överklagande av beslutet till mark- och miljödomstolen. Upplands-Bro vill att länsstyrelsens beslut rivs upp och i första hand att man får lov att fortsätta utvecklingen i området så som planerat.

I andra hand vill kommunen att beslutet ska upphävas och lämnas åter till länsstyrelsen som får meddela eventuella försiktighetsmått.

Kommunen får extra tid för att motivera sig

Upplands-Bro har fått extra tid på sig att utveckla sina skäl till varför man överklagar beslutet. Dessa ska lämnas in till mark- och miljödomstolen 31 mars.

”Med hänsyn till att det rör en pågående process har kommunen inte några kommentarer angående överklagandet mer än att kommunen anser att länsstyrelsens beslut är fel”, skriver samhällsbyggnadschefen Mathias Rantanen i ett mail till Mitt i.

”Vi ser nu över fortsatta arbetsinsatser”

På frågan hur beslutet påverkat utvecklingen av Trädgårdsstaden svarar Mathias Rantanen:

”Vi ser nu över fortsatta arbetsinsatser och etappindelning med anledning av länsstyrelsens beslut.”