Skjuts upp. Nattugglan finns i dag i förskolan Aspen i Handen, och nu skjuts nedläggningen upp. Foto: Maria Nykvist

Nattis nedläggning skjuts på framtiden

Planerna på att lägga ner kommunala nattis i Handen skjuts på framtiden, eftersom den privata aktören som skulle ta över nu i stället sägs upp efter allvarliga brister. Det betyder att de 54 barn som går där måste byta förskola.

  • Publicerad 11:29, 27 nov 2020

Kommunala nattis Nattugglan i Handen, alltså barnomsorg på obekväma tider, går inte runt ekonomiskt. Grund- och förskolenämnden beslutade därför i september att Nattugglan ska läggas ner vid årsskiftet, drygt två år efter att den öppnade. Något Mitt i Haninge tidigare berättat om.

Barnen skulle i stället erbjudas plats på den privata aktören Haninge ekobarn i Brandbergen.

Men efter att beslutet fattats blev kommunen uppmärksammad på att Haninge ekobarn saknade F-skatt och har stora skulder hos Kronofogden, som Mitt i tidigare berättat.

Den utredning som kommunen därefter gjort visar nu att Kronofogden inte kommer att sätta upp en avbetalningsplan, och förskolan får inte tillbaka F-skatten.

Kommunen ser inte att Haninge ekobarn kan bedrivas under stabila och trygga former och säger därför upp avtalet samt drar in bidraget till verksamheten.

– Det är olyckligt att det blev på det här sättet och att vi inte var rätt informerade från början, säger Tobias Hammarberg (L), ordförande i grund- och förskolenämnden.

Ska starta igen

Det betyder att de 54 barn som är inskrivna på Haninge ekobarn i dag inte kan gå kvar där utan måste byta förskola eller nattis vid årsskiftet.

– Det finns kapacitet på kommunala förskolor i Brandbergen och på Nattugglan för de som behöver nattis, så barnen kommer att erbjudas plats där, säger han.

Men Suzana Vatani, som har drivit Haninge ekobarn i elva år, räknar med att kunna starta upp verksamheten igen genom ett aktiebolag.

– Vi ska söka samma tillstånd som vi har i dag, och jag räknar med att vi kan starta upp den 1 januari, säger hon.

Nedläggningen skjuts fram

Beslutet att stänga Nattugglan skjuts också fram ett år till 31 december 2021, förutsatt att ett annat alternativ då finns klart.

För nu ska man utreda på vilket sätt nattis ska bedrivas i framtiden. En kommun måste inte erbjuda nattis, men det vill man fortsatt göra i Haninge.

– Den här servicen ska erbjudas i Haninge, och vi letar efter en privat aktör. Men vi ska också titta brett på andra alternativ, säger Tobias Hammarberg.

Josefin Tranback, som har två barn på Nattugglan, är glad att nedstängningen skjuts upp. Foto: Maria Nykvist

Föräldrar kritiska till nedläggning

Många föräldrar till barn på Nattugglan var kritiska till kommunens beslut om nedläggning, och de Mitt i har varit i kontakt med är nu lättade att verksamheten inte stängs ner vid årsskiftet.

– Det känns väldigt bra att man skjuter upp det, men jag hoppas också att kommunen tänker om och slopar nedläggningsbeslutet helt, säger Josefin Tranback, en av föräldrarna.