Bygget längs Granhammarsvägen ska resultera i cirkulationsplatser och gång- och cykelvägar. Foto: Stefan Källstigen

Nattarbete på Granhammarsvägen

Natten mot onsdag så stänger påfarten mot Enköping vid trafikplats Brunna på Granhammarsvägen. Detta eftersom arbete ska utföras på den nya gång- och cykelbron.

  • Publicerad 13:11, 23 aug 2021

Natten mot onsdag den 25 augusti så sker arbeten som berör den nya gång- och cykelbron vid Granhammarsvägen. Det här gör att påfarten mot Enköping vid trafikplats Brunna måste hålla stängt i och med arbetet som ska genomföras.

Vägen som gäller medan påfarten mot Enköping är stängd. Foto: Ramudden / Upplands-Bro kommun

Tiden då påfarten håller stängt är mellan klockan 22-05. Är du ute och kör under denna period så hänvisas du till trafikplats Kockbacka via Enköpingsvägen.

Eon gräver för fjärrvärme

Västra Kungsängen berörs av arbetet. Energijätten Eon uppger att man inlett ett grävarbete i västra Kungsängen som väntas pågå till årsskiftet. Det här arbetet syftar till att stärka upp fjärrvärmenätet.måndag 20/9 9:57

Dumpade massor kan hota grundvattnet

Kommunens tillsynsfynd i grustaget: ✓ Gummi  ✓ Pvc-rör  ✓ Plast Verksamheten på den omtvistade fastigheten Lindormsnäs 1:5 i Upplands-Bro är återigen igång. Jordmassorna som dumpats i det viktiga vattentäktsområdet är enligt ägaren så rena att ”barn ska kunna äta...fredag 17/9 14:01