Under natten mot torsdag väntas det bli kortare stopp i riktning mot Brunna då arbete utförs. Foto: Stefan Källstigen

Nattarbete på Granhammarsvägen

Under kommande natt, det vill säga natten mot torsdag, så kommer asfaltering av farthinder att ske på Granhammarsvägen. Det här kommer att medföra kortare stopp i trafiken.

  • Publicerad 14:45, 20 jan 2021

Natten till torsdag den 21 januari, alltså i natt, så kommer entreprenören JVAB att arbeta på Granhammarsvägen.

Under natten så står asfaltering av farthinder på agendan. Kommunen uppger att det kommer att bli korta stopp i riktning mot Brunna.

Personal från entreprenören kommer att finnas på plats och hantera dessa stopp och släppa på trafiken.

Eventuellt väntas målning av farthindren ske natten mot fredag.

Upplands-Bro uppmanar alla att hålla hastigheten och visa hänsyn både till de som arbetar på platsen, och även eventuella medtrafikanter i samband med arbetet som väntar.

”Avlasta Granhammarsvägen oavsett”

Så ska trafikökningen hanteras i Upplands-Bro Det råder politisk enighet om att Granhammarsvägen måste avlastas med en ny anslutningsväg mellan Kockbacka trafikplats och Brunna logistikområde.fredag 26/2 17:16