Här skolkar nästan var femte elev bort sitt bidrag från CSN. Foto: Alexander Jacobsson

Nästan var femte elev skolkar bort bidraget

Stockholms län har störst andel elever på gymnasienivå som fått sitt studiestöd indraget på grund av skolkande. Det visar ny statistik från CSN. 17 procent av Vallentunas gymnasieelever har fått bidraget indraget, vilket är högre än rikssnittet.

  • Publicerad 11:00, 18 jul 2018

Drygt var tionde elev – med studiestöd från CSN – fick det indraget på grund av ogiltig frånvaro under det gångna läsåret i Stockholms län.

Det är den högsta andelen i hela landet som har ett snitt på 8,5 procent indragna studiestöd.

I länet har Järfälla kommun de värsta skolkarna. 30 procent av kommunens drygt 1 400 elever fick studiestödet indraget under läsåret.

Näst efter på ”skolklistan” följer Upplands Väsby och Haninge med 27 procent indragna studiestöd. Av Vallentunas 288 gymnasieelever, som är berättigade studiestöd är det 49 som har fått det indraget. Det gör Vallentuna till en av Stockholms sämre kommuner.

Här finns skolkarna i Stockholms län

Antalet elever med studiestöd per kommun, och antalet som fått det indraget under det gångna läsåret.

Källa: CSN.