Nästan ja till kickbike-park

Edvin Borg, 11, föreslog en kickbike-park i Årsta. Stadsdelsförvaltningen är positiv till förslaget – men tycker att det är viktigt att parken blir attraktiv för både pojkar och flickor.

  • Publicerad 10:26, 6 maj 2016

Kommer du ihåg Edvin Borg, 11, från Årsta? Han tycker att det behövs en kickbike-park i Årsta. Närmaste park idag är Rålambshovsparken.

Edvin skrev därför ett medborgarförslag. Han föreslår att det byggs en kickbike-park bakom Årstagårdens bollplan på Svärdlångsvägen.

Stadsdelsförvaltningen är positiv till förslaget och anser att det är genomförbart i samband med att Årstaberg planläggs och exploateras med nya bostadsområden. Förvaltningen påpekar dock att det är viktigt att utformningen sker så att både pojkar och flickor vill utnyttja anläggningen. Enligt idrottsförvaltningen utnyttjas skateparkerna i Stockholms stad till 98-99 procent av pojkar. Vilket förhållande som gäller för en kickbike-park finns det ingen statistik på.

Stadsdelsförvaltningen anser därför att det är viktigt att utreda efterfrågan på en kickbike-park ur ett jämställdhetsperspektiv.

Ärendet kommer upp på stadsdelsnämnden den 19 maj.