Fler bostäder. Bygge vid Åby ängar.

Nästan dubbelt så många bostäder

I dag finns 13 700 bostäder i kommunen. Det antalet ska nästan fördubblas enligt översiktsplanen. Vallentuna kommer inte att bli sig likt.

  • Publicerad 12:14, 28 maj 2021

I dag bor drygt 34 000 personer i Vallentuna i 13 700 bostäder.

Runt 500 byggstarter om året fram till 2030 räknar kommunen med. 60 procent av de nya bostäderna ska bli lägenheter.

På sikt planerar kommunen för 12 000 nya bostäder, varav drygt hälften runt Vallentuna tätort.

Men det kan bli ännu fler.

Diskussionerna om att dra en upp gren av Roslagsbanan har fått ny aktualitet med planerna på att lägga ner Bromma flygplats. I så fall vill Vallentuna att det görs en avgrening mellan Ormsta och den nya stationen i Molnby.

– Den ska vara någonstans mellan Ormsta och Molnby station. Regiontrafikrådet Tamsons gick nyligen ut och sa att vi ska planera för att bygga ut Roslagsbanan. Det är helt i linje med vad vill. Oavsett vad som händer med Bromma och Arlanda behöver Arlanda bättre transporter dit, säger samhällsbyggnadschef Björn Stafbom.

3 000 bostäder på fälten

I så fall kan det byggas ytterligare upp till 3 000 bostäder norr om Ormsta på fälten mot Molnby. Kommunen tänker sig en ny kommundel där även arbetsplatser och service ska finnas. Området ska byggas upp runt en ny station på Arlandagrenen av Roslagsbanan.

– Vi tänker oss blandad bebyggelse, men det får visa sig de närmaste året. Vi ska börja förbereda för detaljplanering vid södra Molnby. Vallentunas profil är ju småhus men också att bygga i stationsnära lägen.

Här ska husen byggas

Vallentuna tätort: 6 500. Om Roslagsbanan dras till Arlanda kan det bli en ny station mellan Molnby och Ormsta och upp till 3 000 bostäder där.

Lindholmen: 300

Frösunda: 100

Kårsta-Ekskogen: 300

Karby och Brottby: 350

Gillinge: 2000

Källa: Vallentuna kommuns översiktsplan

Visa merVisa mindre