Stora planer för centrala Bromma. Mellan 3 000 och 4 000 bostäder tror staden får plats här. Foto: Stadsbyggnadskontoret

Nästan alla missnöjda med något i nya jätteplanen för Bromma

Staden planerar ett stort projekt för centrala Bromma med 3 000-4 000 nya bostäder och verksamheter, förskolor och idrottsytor. Nu har de fått in allmänhetens åsikter – och det är ingen munter läsning för staden. Så hur går de vidare nu?

  • Publicerad 17:13, 28 apr 2016

Det första samrådet för hela Brommaprojektet är avslutat och allmänheten och remissinstanser har nu fått säga sitt om det stora programförslaget. Drygt 350 åsikter har kommit in och även om många är positiva till att det byggs, så är det en överdrift att säga att folk är nöjda med stadens plan.

Naturskyddsföreningen menar att projektet förstör oersättlig natur. Idrottsförvaltningen tycker inte om att SALK Tennis Park ersätts av bebyggelse – Svenska Tennisförbundet håller med. Stadsdelen tycker att man måste planera mer ekologiskt och socialt hållbart och Yimby (yes in my backyard) tycker att det planeras på tok för få bostäder. Medan många Brommabor tvärtom tycker att man ska bygga någon annanstans innan man har löst trafikinfarkten runt Brommaplan.

"Försöka väga olika intressen mot varandra"

Så, hur i hela fridens namn går man vidare nu?

– Stadsplanering handlar bland annat om att försöka väga olika intressen mot varandra. Utgångspunkten är uppdraget från stadsbyggnadsnämnden det vill säga att ta fram ett program för centrala Bromma i enlighet med gällande översiktsplan, säger Kristina Dunker, stadsbyggnadskontorets projektledare för programmet.

Nu ska alla åsikter sammanställas innan man kan gå vidare med att planera för mindre detaljområden.

– Det är cirka 350 enskilda synpunkter som ska sammanställas, vilket är ett omfattande arbete. Några av synpunkterna kan innebära att programförslaget revideras, säger Kristina Dunker.

Det är så många åsikter, går det att göra alla nöjda?

– Det är önskvärt att försöka få till en utveckling som är positiv för flera. Vi ser att det finns potential att skapa positiva värden för både de som bor där idag och de som ska flytta dit så småningom.

För en lekman kan det här te sig som ett omöjligt uppdrag. 350 åsikter, både positiva och negativa röster, alla ska lyssnas på i någon mån. Men det är vardag för en stadsplanerare.

Jätteplanen för centrala Bromma

3-4000 nya bostäder planeras i Åkeshov, Åkeslund och norra Riksby.

En eller två nya grundskolor planeras byggas och ett 50-tal förskoleklasser kommer behövas.

Idrott för barn och unga lyfts fram i projektet. Bland annat undersöks en ny idrottshall.

En ny stadspark föreslås i Riksby och flera andra gator ska bli mer stadslika, som Kvarnbacksvägen, Spångavägen och delar av Drottningholmsvägen.

Visa merVisa mindre