Vid Bäverbäcksrondellen. Illustrationen visar hur tunneln under Tyresövägen kan komma att se ut. Foto: Illustration: Sightline

Nästa steg för Tyresövägen har klubbats

Kommunfullmäktige har gett grönt ljus för nästa steg i ombyggnaden av Tyresövägen. En investering på 165 miljoner klubbades igenom under gårdagen.

  • Publicerad 10:28, 22 okt 2021

Det var en oenig fullmäktigeförsamling som under torsdagen klubbade igenom investeringen.

Beslutet innebär bland annat att Tyresövägen breddas en sträcka och att vägen höjs vid Bäverbäcksrondellen – den med golfbollen – för att ge plats för en gång- och cykeltunnel.

Totala kostnaden uppskattas till 245 miljoner. Kommunen räknar med en del intäkter. Beloppet politikerna hade att ta ställning till var 165 miljoner.

Splittrar politiska styret

Det politiska styret – L, MP och S – har olika åsikter i frågan. Miljöpartiet yrkade i första hand på återremiss och fick stöd av Liberalerna.

– Jag är helt övertygad om att tittar man på projektet igen så kan man hitta en lösning som inte kostar en kvarts miljard, sa Mikael Ordenius (MP) från talarstolen.

Partiet ville se en återremiss bland annat för att se över kommande investeringen i hela vägnätet och ta fram mindre kostsamma alternativ.

– Kostnaderna för de föreslagna åtgärderna är orimligt höga i förhållande till nyttan, sa Mats Lindblom (L).

Ännu ett flerårigt vägbygge stundar

Nytt bostadsområde

Moderaterna, Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna ställde sig, från talarstolen, bakom investeringen.

– Vi behöver ta höjd för att alla ska kunna ta sig från sitt bostadsområde på ett säkert och tryggt sätt, till både skola och jobb. Samtidigt som vi också måste ta höjd för att de bilister som bor ute på Brevik, Tyresö Strand eller i Öringe också ska kunna ta sig smidigt och bra in till stan eller till Tyresö centrum, sa Christoffer Holmström (S).

Moderaternas Anki Svensson sa:

– Lösningen ska förbättra inte bara för dem som flyttar in i bostadsprojektet Bäverbäcken utan för alla som bor på östra Tyresö.

Detta ska göras – ett urval

Gång- och tunnel under Tyresövägen vid Bäverbäcksrondellen.

Ombyggnad av Bäverbäcksrondellen.

Breddning av Tyresövägen mellan den rondellen och korsningen Bollmoravägen.

Gång- och cykelbana vid Siklöjevägen.

Ombyggnad av korsningen Bollmoravägen/Tyresövägen och Bollmoravägen/Siklöjevägen med till exempel gång- och cykelpassage.

Gång- och cykelväg vid Bäverbäcksvägen.

Källa: Beslutsunderlaget

Visa merVisa mindre