Nästa steg för höghuset i Spånga C

Nu har samrådet för det planerade tolvvåningshuset i Spånga centrum avslutats. Privatpersoner som har lämnat synpunkter vill att bygget stoppas – men så blir det, enligt staden som nu går vidare med planerna.

  • Publicerad 17:00, 15 okt 2020

Vi ser inte behovet av en större revidering.

Tiden har gått ut för att lämna synpunkter på förslaget att bygga ett tolvvåningshus i Spånga centrum. Nu börjar staden en sammanställning av inkomna synpunkter. Den 10 december väntas stadsbyggnadsnämnden godkänna bygget.

För den som fortfarande vill göra sin röst hörd finns möjligheten efter nyår. Då ska detaljplanen upp för beslut i stadsbyggnadsnämnden. Om den klubbas finns då möjlighet att överklaga.

Flera hörde av sig

När remisstiden gick ut hade, förutom ett antal myndigheter, även flera privatpersoner och en bostadsrättsförening hört av sig.

Synpunkterna från de olika myndigheterna har mest handlat om tekniska frågor, som buller och geotekniska frågor. Privatpersonerna och en bostadsrättsförening har däremot varit mer kritiska. De vill alla stoppa huset, med motiveringarna att byggnaden är för hög och att parkeringsplatser försvinner.

Stockholms stads byggnadsnämnd lär troligen inte att lyssna på dem. Stadens översiktsplan väger tungt, enligt Yasaman Ghanavi, stadsplanerare på stadsbyggnadskontoret.

– Det är en bedömning vi gör utifrån platsens förutsättningar. Det är ett centralt läge, och det är nära kommunikationer. Vi bedömer att det är en lämplig plats för utbyggnad. Förslaget blir detsamma med några mindre justeringar. Vi ser inte behovet av en större revidering, säger Yasaman Ghanavi.

”Ingen brist på p-platser”

Staden har inga farhågor om att höghusbygget skapar brist på p-platser.

– Vi har en utredning som visar att antalet befintliga parkeringsplatser tillsammans med de nya som planeras göra att utbudet blir detsamma som i dag, säger Yasaman Ghanavi.

Allmänhetens synpunkter sedan tidigare, att ett tolv­våningshus förändrar stadsbilden i Spånga centrum, är inte heller det ett tillräckligt argument, enligt staden.

– Vi tycker att området runt stationen har fått en annan karaktär under 2000-talet. Platsen tål storskalighet. Området nordväst om planområdet har bostadshus som är högre än resten av ­bostadsbyggnaderna i Spånga.

Från 15 till 12 våningar

Till viss del har staden lyssnat på kritikerna. Höghuset var från början tänkt att få 15 våningar, plus ett teknikrum högst upp på byggnaden. Senare har antalet våningar sänkts till tolv våningar, plus ett teknikrum högst upp.

Planeras i en korsning

12-våningshuset planeras i korsningen Värsta allé–Spånga stationsväg.

Pressbyrån kommer att försvinna medan byggnaden där järnhandeln legat är från 1920-talet och inte får rivas. Den kommer delvis att bevaras och renoveras. Senare tillbyggnader på huset kommer dock att rivas, bland annat en del av fasaden mot Värsta allé.

10 december ska planen upp i stadsbyggnadsnämnden.

Efter nyår hoppas staden att detaljplanen kan antas.

Visa merVisa mindre

Översiktsplanen

Stockholms stads översiktsplan är det styrdokument som stadens politiker och tjänstemän har att ta hänsyn till.

Översiktsplanen anger vilka visioner staden har för olika stadsdelar.

Översiktsplanen anger bland annat att stadens mål är att planera för en hållbar och tålig stad. En viktig del i planen är att bygga nära kollektivtrafik samt att se till att nya bostäder byggs.

Visa merVisa mindre