När Mitt i vill ställa frågor till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M) hänvisar han till bygg- och miljönämndens ordförande Börje Wréden (L). Foto: Åsa Sommarström / Upplands-Bro kommun

Nära anhöriga till Fredrik Kjos fick dispens

Nära anhöriga till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M) ansökte om dispens från strandskyddet. Tjänstemännen – och en oberoende jurist – sa nej, men politikerna gjorde trots detta tummen upp.

  • Publicerad 13:38, 19 feb 2021

Möjligheten att bygga i närheten av vatten är inte alla förunnat. För att bygga exempelvis en bostad krävs att du ansöker om dispens från strandskyddet.

Det här gjorde två nära anhöriga till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M) under sommaren 2020. Vid bygg- och miljönämndens sista möte innan jul- och nyårshelgerna i slutet av förra året skulle ansökan från de anhöriga hanteras. Upplands-Bros tjänstemän hade utrett ett bygglov på den aktuella fastigheten och även en ansökan om dispens från strandskyddet.

Såhär fungerar strandskyddet i praktiken. Boverket, som illustrationen kommer från, har inte tagit ställning till frågan som beskrivs i artikeln. Foto: Illustration: Ulrika Åkerlund / Boverket

Bygglovet ansåg tjänstemännen kunde godkännas, men strandskyddsdispensen var inte möjlig att godkänna. Det här handlar i grunden om en bedömning kring vad för typ av byggnationer som finns på platsen sedan tidigare och hur dessa ska värderas mot strandskyddets syfte.

Ansvarig politiker om strandskyddsbeslutet: ”Vi hade rätt”

Det visade sig att tjänstemännens förslag till beslut, ett avslag, skulle få föga betydelse då frågan väl gick under klubban. Politikerna valde att köra över det egna kontoret, och därtill en oberoende jurist som även hade yttrat sig i ärendet och kommit till samma slutsats som tjänstemännen: Att en dispens inte var möjlig.

Kommunhuset i Kungsängens centrum. Foto: Niklas Loman

Inifrån kommunhuset har flera personer kontaktat Mitt i och ställt sig frågade till hur ärendet hanterats. En person beskriver det hela som anmärkningsvärt då kommunen har tjänstemän som är anställda och utbildade för att kunna föreslå beslut utifrån gällande lagar och praxis.

– I detta fall dessutom efter konsultation av oberoende jurist, och nämnden går emot både juristen och sina egna tjänstemän, och beslutar tvärtom. Varför tror fritidspolitiker att de har bättre kunskap än tjänstepersoner?, säger en källa med insyn i ärendet som vill vara anonym.

Foto: Illustration: Ulrika Åkerlund / Boverket

Källan uppger att juristen anlitades för att: ”tjänstemännen inte skulle bli anklagade för att ha baktankar eller behandla denna ansökan på ett annat sätt än någon annan. När de tidigare föreslagit nej till dispens har de fått höra att de är miljöaktivister som trotsar den politiska viljan”. Det här känner inte miljö- och livsmedelschefen Jonny Hellman igen sig i, inte heller bygg- och miljönämndens ordförande Börje Wréden (L).

Då Mitt i kontaktar kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M) för att ställa frågor så hänvisar han till Börje Wréden, men säger:

– Det är inte skillnad på folk och folk, jag utgår från att styrkan finns hos politikerna och tjänstemännen att se till sakförhållanden.

Börje Wréden är ansvarig politiker och bygg- och miljönämndens ordförande. Han menar att nämnden agerade rätt då man röstade ja till att ge dispens från strandskyddet.

– Det handlar om att sätta sig in i förutsättningarna på platsen. Vi konstaterar att varken tjänstemännen eller den här juristen hade dragit rätt slutsatser, juristen hade heller inte varit på platsen, säger Börje Wreden.

Läs en längre intervju med Börje Wréden här.

Länsstyrelsen överprövar inte beslutet:

Alla beslut som rör strandskydd ska skickas till länstyrelsen. Den 29 december i fjol meddelade länstyrelsen att man inte överprövar Upplands-Bros bygg- och miljönämnds beslut.

Källa: Länsstyrelsen

Det här är strandskydd:

Strandskyddet är ett generellt områdesskydd vid hav, sjöar, vattendrag och öar i hela landet. I allmänhet gäller det 100 meter inåt land och lika långt ut i vattnet från strandlinjen, men skyddet kan vara utökat genom särskilt beslut upp till 300 meter både inåt land och ut i vattnet.

Källa: Strandskyddsdelegationen

Helgens blåljus: Osämja på gymmet ledde till bråk utanför

Två unga män blev osams om redskapen på ett gym i Bålsta. Tjafsandet på gymmet ledde till ett senare slagsmål utanför. Den ene har nu anmält den andre för misshandel.måndag 1/3 12:31

8000 luncher har hämtats ut av hungriga gymnasieelever

Så går matsatsningen i Upplands-Bro. Kommunens satsning på restaurangnäringen och sina distansstuderande gymnasieelever har pågått sedan 18 januari. Mitt i har begärt ut siffror som visar hur lunchsatsningen fortskrider.måndag 1/3 12:24