Kommunen måste spara på skola och omsorg. Foto: Mostphotos

Nämnderna förbereds på sparkrav i tre år

Danderyd ska spara in sammanlagt 17,9 miljoner på bland annat utbildning och äldreomsorg nästa år – det föreslås i det budgetförslag som kommunstyrelsens ordförande lade fram igår. Och det räcker inte där. Tre års besparingar är att vänta för att täcka det dåliga året 2018.

  • Publicerad 15:11, 26 okt 2018

I budgetförslaget föreslås att nämnderna skär ner sina kostnader med sammanlagt 17,9 miljoner nästa år. En sådan minskning av kostnaderna är nödvändig för att åstadkomma en långsiktigt hållbar ekonomi för kommunen, skriver kommunstyrelsen i förslaget.

Tekniska nämnden ska spara mest

Störst besparingar – 6 miljoner – ska Tekniska nämnden göra. I budgetförslaget föreslås det också att kommunens invånare ska betala mer för vattentjänster och avfallshämtning med start i februari 2019, eftersom Norrvatten, Käppala och Sörab har aviserat kraftiga höjningar.

Mindre skolpeng och äldrepeng föreslås

Utbildningsnämnden föreslås spara 4,1 miljoner kronor. Nämndens har redan tagit ställning till kommunstyrelsens förslag om att penguppräkningen inom förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och grundskola minskas – och svaret är nej.

– Istället för att spara in på skolpengen så valde vi att minska kostnaderna på många olika småposter. Därmed kan vi ge skolorna medel så att de klarar löneökningar, skriver nämndens ordförande, Monica Renstig (L), i ett mejl till Mitt i. 

Utbildningsnämnden vill bland annat slopa möjligheten för kommunens elever att ta med skolpengen utomlands.

Besparingar i tre år

Socialnämnden bör enligt kommunstyrelsen skära ner sin budget med 4 miljoner. Det genom att bara räkna upp äldrepengen med 1 procent istället för 2 procent som nämnden vill. Detsamma föreslås för hemtjänstchecken.

Budgetförslaget innehåller en besparingsplan också för 2020–2021. Det eftersom kommunen förväntas göra ett negativt resultat på upp till 50 miljoner kronor i år. Kommunfullmäktige klubbar budgeten i slutet av november.