Skjuts fram. Den 16 december väntas förslaget gå upp igen på utbildningsnämndens möte. Foto: Mikael Andersson/Privat (kollage)

Nämnd skjuter på möte efter kritiserat förslag

Utbildningsnämndens möte skjuts fram en vecka efter föräldrarnas kritik mot förslaget att flytta särskoleverksamheten i Danderyd: ”Vi vill lyssna på föräldrarnas frågor”

  • Publicerad 10:51, 10 dec 2020

Förra veckan kom bildningsförvaltningen med ett förslag att samlokalisera grundsärskoleverksamheten i Danderyd. Till hösten 2021 väntas verksamheten vid Vasaskola samlokaliseras till Kevingeskolan.

Förslaget skulle under gårdagen gå upp vid utbildningsnämndens möte. Men senareläggs nu alltså tills nästa vecka.

Detta efter föräldrarnas kritik mot förslaget.

Enligt nämndens ordförande, Monica Renstig (L), behöver en del frågor redas ut med föräldrarna.

– Vi är inte experter i det här området. Men vi har experter och de vill vi träffa samtidigt som föräldrarna, för kunna reda ut olika missförstånd, säger Monica Renstig.

Borde man gjort det här tidigare?

– Ja, uppenbarligen. Vi måste lyssna och det är självklart att de har frågor. Men också för att svara på den oro som de känner för sina barn.

Mötet med föräldrarna planeras att hållas digitalt och innan den 16 december, då förslaget får en ny chans att tas upp i nämnden.

Vad tycker du om förslaget?

– Jag tycker det är bra då vi har haft en utspridd särskoleverksamhet för väldigt få elever. Som vi har det nu blir det svårt att rekrytera utbildade speciallärare som kan de här elevernas problematik. Det blir lättare att bedriva en bra skola om vi koncentrerar det till en plats.

I slutet av året väntas utbildningsnämnden gå mot ett underskott på cirka 18 miljoner kronor. En stor del av den kakan beror på höga kostnader från Vasaskolan – som i sin tur beror på minskat elevunderlag.

Enligt Monica Renstig är förslaget inte bara ett sätt spara in på en hyreskostnad.

– Det är inte bra att ha många verksamheter med få elever på olika skolor av flera skäl, säger hon till Mitt i Danderyd.

Väntar på inbjudan

Föräldern Carolina Lagerwall välkomnar tilltaget från nämnden.

– Det är glädjande att politiker och tjänstemän väljer att skjuta upp sitt möte för att förhoppningsvis ta dialogen med oss föräldrar. Vi inväntar en mötesinbjudan. Alla frågor kvarstår dock fortfarande, och vårt mål är att våra barn ska få sina rättigheter tillgodosedda.