Ett ovanligt exempel på namnbyte. Foto: Mostphotos

Namnbyte av en plats är ovanligt – detta krävs för ett byte

Det är ovanligt att platser som redan har ett namn får ett annat. Då ska skälen vara starka. Men det har hänt.

  • Publicerad 04:57, 11 maj 2020

Det ska mycket till för att en plats ska få byta namn: personen ska vara tillräckligt känd och det bör finnas en bra koppling till platsen.

Ett exempel är efter att statsminister Olof Palme blivit mördad och Stockholms stad delade upp Tunnelgatan. En stor del av den heter nu Olof Palmes gata. 

– Alla politiska grupperingar gick samman och önskade namnändringen. Gatan invigdes bara ett par månader efter hans död, vilket inte är vanligt, säger Kristian Rosengren, tjänsteman i Stockholm stads namnberedning.

Astrid Lindgren har en egen terrass

En del av Vasaparken har även fått namnet Astrid Lindgrens terrass, efter barnboksförfattaren som bodde i närheten av parken.

Men sådana namnsättningar, så kallade memorialnamn där en person hedras med en plats, kan också väcka missnöje.

– Det blir ofta onaturligt att hedra en person med en specifik plats, framför allt om platsen inte har en anknytning till personen. Det är inte säkert att det blir bra och att platsen motsvarar personens dignitet, säger Johanna Othén.

Memorialnamn är relativt vanligt i dag och något som många medborgare har önskemål om.

Fakta

Lättare att döpa namnlösa platser

Det krävs starka skäl för att byta namn på en plats som redan är namngiven.

Det är lättare att döpa en plats som inte har ett namn.

I Stockholm finns det flera platser som är namnlösa, framför allt grönområden.

Stockholms stad tar också hänsyn till att inte ge en gata ett namn som kan riskera att förväxlas med ett befintligt gatunamn i någon angränsande kommun.

Visa merVisa mindre