Sanna Ordenius och Cecilia Klerbro, Nacka tingsrätt, vid domstolens nya röntgenmaskin Foto: Stefan Källstigen

Nackas nya tingsrätt får två säkerhetssalar

I måndags flyttade Nacka tingsrätt in i nya lokaler. Tingsrätten får bland annat tillgång till två säkerhetssalar, något tingsrätten inte haft tidigare, där rättegångar med hotbilder kan hållas. De nya lokalerna innebär tryggare och snabbare rättegångar.

  • Publicerad 15:57, 4 okt 2018

I måndags flyttade Nacka tingsrätt till nya lokaler, i ett nybyggt hus i Sickla. Bland annat har tingsrätten fått tillgång till två säkerhetssalar, något tingsrätten inte haft tidigare.

De som besöker den nya tingsrättsbyggnaden kommer att få gå igenom en bevakad säkerhetskontroll innan de överhuvudtaget kommer in i byggnaden.

Sanna Ordenius och Cecilia Klerbro, Nacka tingsrätt, i en av de nya rättegångssalarna. Foto: Stefan Källstigen

I entrén som övervakas av kameror och ordningsvakter får besökarna dels passera igenom en larmbåge för kontroll att de inte har otillåtna föremål på sig, som knivar.

Alla väskor ska röntgas

Dels kommer väskor och andra föremål som besökarna har med sig kontrolleras i en röntgenmaskin, liknande dem som finns på flygplatser. Saker som tingsrätten bedömer inte får tas med in i lokalerna får besökarna lämna i skåp.

Den nya tingsrättsbyggnaden är enligt Cecilia Klerbro, lagman på Nacka tingsrätt, byggd på ett sätt så att det ska kännas tryggt att besöka tingsrätten.

Lars-Olof Pettersson och Hanna Stahle hjälps åt med att hänga upp konst i de nya lokalerna. Foto: Stefan Källstigen

Lokalerna är stora och luftiga och har många fönster som ger ljusinsläpp. Personer som exempelvis kommer för att vittna har möjlighet att sitta avskilt och vänta innan rättegången börjar och ska på så sätt slippa möta de misstänkta innan rättegången.

Två säkerhetssalar

Den nya tingsrättsbyggnaden har två säkerhetssalar, något Nacka tingsrätt tidigare inte haft tillgång till. Säkerhetssalarna är försedda med säkerhetsglas som avgränsar åhörarplatserna från den del där domare, åklagare, advokater, misstänkta och vittnen sitter.

Nacka tingsrätts nya lokaler har 20 rättegångssalar. Foto: Stefan Källstigen

I säkerhetssalarna ska rättegångar kunna hållas som exempelvis rör allvarlig brottslighet där det finns ett hot av något slag. Även häktningsförhandlingar ska hållas i säkerhetssalarna.

Tidigare har rättegångar som krävt säkerhetssal fått hållas i andra domstolar, som Stockholms tingsrätt.

Framtida rättegångar som rör organiserad brottslighet eller är medialt uppmärksammade ska kunna hållas i de nya säkerhetssalarna.

Fler rättegångar

Det nya tingshuset innebär också att fler rättegångar kan hållas, cirka 35 000 förhandlingstimmar, drygt 50 procent fler än i det gamla tingshuset i Nacka strand. Detta tack vare fler rättegångssalar vilket i sin tur kommer bidra till att rättegångar kan hållas snabbare än i dag, hoppas personalen.

En av rättegångssalarna för brottmål. Foto: Stefan Källstigen

– Med så här många salar blir det lättare att sätta ut mål. Vi kan snabbare sätta ut mål till förhandling, vilket oftast är bäst för alla parter och det är det vi strävar efter, säger Cecilia Klerbro.

Den elektroniska teknik som tingsrätten utrustats med, som datorer och bildskärmar, är den allra senaste på marknaden. Förhoppningen är att fler ska våga vittna. I samtliga rättegångssalar går det att hålla videokonferens, vilket innebär att vittnen som inte vill möta en misstänkt i rättegångssalen kan, om rätten så beslutar, sitta i ett annat rum och vittna via bildskärm.

Nacka tingsrätt flyttar till nya lokaler

Fakta

Fler nya salar och särskilt tolkrum

Nacka tingsrätts nya lokaler i Sickla består av 20 salar, att jämföra med 13 salar i de gamla tingsrättslokalerna i Nacka strand.

Tingsrätten hyr lokalerna. Årshyran är för närvarande 28,6 miljoner kronor.

Brickan på skärmen är hjälpmedel för besökare och visar parternas placering i rättssalen

Inredning och inköp av möbler till Nacka tingsrätt har bekostats av staten och har kostat 46 miljoner kronor.

I Nacka tingsrätts nya lokaler finns ett särskilt tolkrum, där tolkar kan sitta och simultantolka rättegångar som hålls på andra håll i landet. Nacka tingsrätt blir en av fyra domstolar i landet som har ett särskilt tolkrum.

I dag tar det i snitt 3,5 månader innan ett brottmål kommer upp till rättegång i Nacka tingsrätt. Tvistemål dröjer i snitt sex månader. Som jämförelse har Domstolsverket satt upp som mål att 75 procent av brottmålen ska behandlas inom fem månader och 75 procent av tvistemålen inom sju månader.

Källa: Nacka tingsrätt och Domstolsverket
Visa merVisa mindre