Nackas förskollärare vittnar om pressat läge

Det 1600 berättelser stora dokumentet #pressatläge släpptes på måndagen. ”När barnen ritar på väggarna eller golvet, då är barngruppen för stor”, berättar en förskollärare i Nacka.

  • Publicerad 15:18, 20 mar 2018

27 december 2017 öppnade Förskoleuppropet upp formuläret #pressatläge. Berättelser från förskollärare, barnskötare, vårdnadshavare och förskolechefer runt om i landet strömmade in.

På måndagen publicerades det 1600 berättelser långa uppropet.

Så vittnar förskollärarna i Nacka

Även i Nacka vittnar förskollärare och barnskötare om en ohållbar arbetsstiuation. Så här skriver några av dem:

”När barnen ritar på väggarna eller golvet, då är barngruppen för stor”.

”När jag pratade om barnens läroprocesser skrattade en av rektorerna och sa ”Du är så rolig som pratar om lärande i förskolan””.

Utdrag ur #pressatläge

”Snart är vi 19 barn på 2,7 personal. Jag pustar hemligen ut om några barn är sjuka.”

”Tisdag morgon. Jag öppnar. Kollegan som börjar efter mig kommer inte. Totalt är fyra stycken ur personalen sjuka den dagen. Det kommer an på mig som öppnar att skaffa vikarier. Samtidigt som jag är i barngrupp. Jag sms:ar och ringer runt på vikarielistan. Ett barn kommer fram till mig och vill leka. “Inte nu, jag kommer snart.” Inga vikarienapp så jag ringer vidare. Barnet kommer igen efter en stund, “kan du visa?.” “Nej, du får vänta. Kan du leka med tåget så länge?” Svar kommer från två av våra vikarier, de är redan inbokade på andra förskolor. Jag ser hur barnet som bett mig om hjälp lommar runt, ser hur han behöver min hjälp att komma in i leken med de andra barnen. Han frågar inte mig mer.”

”Dagarna går ut på att överleva, avstyra bråk på grund av de stora barngrupperna, stötta kollegor som vill gråta i korridoren. Jag kan fly, men inte barnen.”

Vill synliggöra förskolans kris

Förskoleupproret skriver att syftet med #pressatläge att påvisa hur förskolechefer, förskollärare och barnskötare i dag inte längre kan upprätthålla kvalitén enligt de lagar och riktlinjer som arbetande inom förskolan är ålagda att följa.