Allianspartierna i Nacka presenterar sitt budgetförslag på fredagen. Foto: Ulrika Lind

Nackas budget: Nedskärningar väntar i stadshuset

Idag presenterade den styrande Alliansen i Nacka sitt budgetförslag för 2020. Det blir en stram budget utan större satsningar – och i stadshuset väntar nedskärningar. – I ett tuffare ekonomiskt läge prövas allas förmåga att prioritera det viktigaste, säger Mats Gerdau (M).

  • Publicerad 10:30, 25 okt 2019

Skärpt skatteutjämning och minskad tillväxt gör att det ekonomiska utrymmet är begränsat, konstaterar Alliansen i Nacka i sitt pressmeddelande om budgeten för 2020.

– Det är ett tufft läge. Konjunkturen är på väg ner – och för vår del kommer dessutom ett skärpt skatteutjämningssystem att slå hårt, säger Mats Gerdau (M).

Flera nämnder går med underskott

Kommunen väntas visserligen göra ett positivt resultat 2019 – men flera av nämnderna går med underskott och har redan tvingats minska sina kostnader.

Totalt handlar det om ett underskott på 90 miljoner för bland annat socialnämnden, äldrenämnden och miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

Miljoner ska få Nackas socialtjänst på fötter

Enligt budgetförslaget för 2020 kommer de kommunala nämnderna att tillföras 166 miljoner kronor jämfört med i år, varav hela 60 miljoner går till socialnämnden.

– Vi tillför pengar där vi sett att det finns hål, säger Mats Gerdau.

Gunilla Grudevall-Steen (L), Mats Gerdau (M), Karin Teljstedt (KD) och Hans Peters (C) presenterar en stram budget för Nacka 2020. Foto: Nacka kommun.

Färre anställda i stadshuset – fler robotar

Central administration är en av posterna där det ska sparas under 2020 – 8 miljoner kronor närmare bestämt. Det ska bland annat göras genom digitalisering och robotisering, står det i budgetförslaget.

– Det blir färre medarbetare i stadshuset, säger Mats Gerdau.

Hur många är det som måste sluta?

– Det kan jag inte säga. Vi måste spara 8 miljoner 2020 och det kan bli ännu mer kommande år.

Känt sedan tidigare är också att det inte blir någon skattesänkning nästa år, skatten lämnas oförändrad.

Fakta

Budgeten i korthet

*Skatten lämnas oförändrad, 18,43 kronor.

*Nämnderna tillförs 166 miljoner mer än 2019  – varav socialnämnden får 60 miljoner

*Skolpengen för grundskolan höjs med 1,25 procent, för gymnasiet med 1 procent och för förskolan med 0,7 procent

*Checken för äldreboende höjs med 1,4 procent, dagverksamhet äldre med 1 procent och hemtjänsten med 0,75 procent.

*Central administration bantas med 8 miljoner kronor.

*Investeringar: 650 miljoner kronor för åren 2020-2024 ska bland annat gå till ombyggnad av Sickla bro, ny 11-mannaplan på Porsmossen och nytt ridhus i Velamsund.

*Totalt omfattar budgeten 6,4 miljarder kronor och 2020 års resultat budgeteras till 488 miljoner kronor (269 miljoner 2019).

Källa: Nacka kommun
Visa merVisa mindre

Kommunalrådens egna ord om budgeten:

Mats Gerdau (M):I ett tuffare ekonomiskt läge prövas allas förmåga att prioritera det viktigaste. Vi i Alliansen prioriterar skolan, äldreomsorgen och de mest utsatta barnen, annat får stå tillbaka. Därför bantar vi den centrala administrationen och tryggar kvaliteten i skolan i stället.

Hans Peters, (C): – Trots ett kärvt ekonomiskt läge vill jag lyfta fram vårt offensiva miljö- och klimatarbete. En klimatanpassningsplan ska tas fram under 2020. Planerna på att inrätta de fem nya naturreservaten ska realiseras. Arbetet med giftfri vardag i skolan och förskolan fortsätter. En ny satsning är att Järlasjön ska renas med sk. aluminiumfällning.

Gunilla Grudevall-Steen (L): – De som är i störst behov av hjälp, stöd och insatser ska också få det. Vi tillför därför mest resurser inom det sociala området, och även mer till skolan och framför allt till barn och elever med särskilda behov. Vi fortsätter också satsa på tryggheten i Nacka. 

Karin Teljstedt (KD): – 2020 blir inte ett år av överflöd, men genom att prioritera klokt kan vi nu presenta en budget där de systemen som ger stöd åt de mest behövande i samhället stärks ytterligare. Det stora tillskottet till socialnämnden med särskilt fokus på utsatta barn och unga är ett tydligt exempel på det. Och även att vi, i ett läge när andra kommuner tvingas prioritera ned äldreomsorgen, tillför densamma ytterligare 36 miljoner kronor.