Flera ledamöter i privata bolaget Saltsjö pirs styrelse är även chefer i Nacka kommun Foto: Stefan Källstigen

Nackarepresentation i Saltsjö pir kritiseras

Det delvis privatägda bolaget Saltsjö pir har fått i uppdrag av Nacka kommun att utveckla hamnområdet i Fisksätra, bland annat restaurangverksamheten. Samtidigt sitter flera av kommunens chefer i Saltsjö pirs styrelse. Nu ifrågasätter flera experter lämpligheten i att personerna sitter på dubbla stolar.  – Det förefaller finnas en jävsituation, säger Andrea Sundstrand, docent i offentlig rätt vid Stockholms universitet.

  • Publicerad 17:00, 18 jun 2018

Mitt i har tidigare skrivit om att Restaurang Saltsjö pir är en av de restauranger som Nacka kommun gynnar vid representation och krogbesök.

Nacka kommun är inte delägare i restaurangen, men experter Mitt i har haft kontakt med anser att det går att ifrågasätta hur fristående kommunen är från restaurangens verksamhet.

Kommunen delägare 

Enligt Mats Bohman, administrativ direktör i Nacka kommun, finns ett bolag, Saltsjö-Pir, för att utveckla området i Fisksätra hamn. Det ägs tillsammans av kommunen och två andra bolag.  Kommunen har två representanter i styrelsen som är valda av kommunfullmäktige. Bolaget hyr ut lokaler till kommunen i vilka det finns ett museum och en restaurang. Kommunen har upphandlat de bolag som driver museet respektive restaurangen. 

Enligt Mats Bohman finns ingen koppling mellan de här två bolagen, restaurangen är ett eget bolag och där sitter kommunen inte med i styrelsen.

Att Nacka kommun representerar flitigt på restaurangen beror inte på att kommunen sitter med i styrelsen för Saltsjö pir AB, enligt Mats Bohman:

 – Nej, den kopplingen finns inte.

”Brutit mot sina egna riktlinjer”

Andrea Sundstrand, docent i offentlig rätt vid Stockholms universitet med särskild inriktning mot offentlig upphandlingar, har tidigare sagt till Mitt i att Nacka kommun brutit i vart fall mot sina egna riktlinjer när kommunen inte upphandlat restaurangtjänster och borde ha upphandlat sin krogrepresentation.

Att Nacka kommun sitter med i styrelsen för bolaget som hyr ut lokaler till en av de mest gynnade restaurangerna kan leda till jävssituationer, enligt Andrea Sundstrand:

– Det förefaller finnas en jävsituation då kommunen gynnas av att det går bra för restaurangen eftersom den är dess hyresvärd. Man skulle alltså kunna säga att kommunen har ett intresse av att det går bra för restaurangen, vilket innebär en jävsituation enligt upphandlingslagstiftningen.

”Rätt till olika åtaganden”

Jan Turvall, lektor vid statsvetenskapliga institutionen på Göteborgs universitet, som bland annat undervisar i kommunalrätt och förvaltningsrätt, säger att anställda i en kommun har rätt att ha olika åtaganden i andra verksamheter:

– Det enda man då ska se till är att man inte gynnar sig själv eller har ekonomisk vinning av det.

När Mitt i redogör för det aktuella fallet i Nacka säger Jan Turvall att det är tveksamt om det kan leda till jävssituationer, det är mer fråga om lämplighet än laglighet.

 Jag har konsulterat Nackas stadsjurist som gör bedömningen att uppdraget som styrelseledamot inte är att betrakta som jäv

Mats Bohman, administrativ direktör Nacka kommun

Mats Bohman i Nacka kommun:

– Jag har konsulterat Nackas stadsjurist som gör bedömningen att uppdraget som styrelseledamot inte är att betrakta som jäv. Jag har ingen egen ekonomisk vinning av det, det har inte heller någon av mina närstående. En kommun som organisation kan i sig inte vara jävig. Därmed faller också påståendet att det skulle vara en jävssituation.

Anders Börjesson, näringslivsdirektör i Nacka kommun, är styrelsesuppleant i Saltsjö pir AB:

– Det stämmer inte att kommunens representation på restaurang Saltsjö pir är kopplad till kommunens delägarskap i fastighetsbolaget. Vi styr inte centralt hur var och en från en enskild enhet representerar. Varje enskild chef väljer själv.

Susanne Nord, utbildningsdirektör i Nacka kommun, den andra ordinarie styrelseledamoten från Nacka kommun i Saltsjö pir AB:s styrelse, säger att hon inte har andra kommentarer än de som Mats Bohman lämnat ovan.

Natali Phalén, generalsekreterare på Institutet mot mutor, säger i en kommentar att hon inte kan uttala som om enskilda fall, men menar att det generellt är viktigt att inte väcka misstankar om att allt inte gått rätt till eller att kommunen gynnar en viss företagare.

Mitt i har sökt även den andra styrelsesuppleanten från Nacka kommun som är invald i Saltsjö pirs styrelse.