En kartläggning visar att invånarna i Nacka är rätt nöjda med tillgången på grönområden. Foto: Mostphotos

Nackabo – så nöjd är du när du får fem frågor

Grönområden. Snöröjning, Trafiksäkerhet. När invånare i Nacka får fem frågor om hur nöjda eller inte nöjda de är med exempelvis olika former av service, varierar svaren. Ett är klart, Nackabon är mer nöjd än invånarna i riket i stort.

  • Publicerad 13:34, 26 apr 2017

Nackaborna är därmed rätt lika invånarna i en annan kommun i länet, Täby, men inte lika nöjda som invånarna i ytterligare en annan kommun, Danderyd.

Statistiska centralbyrån, SCB, har i sin årliga medborgarundersökning, där Nacka kommun deltar, bett invånare i Nacka att sätta betyg på serviceverksamheter som snöröjning och tillgänglighet till exempelvis natur.

En punkt skiljer

På alla utom en punkt visar sig Nackabon vara mer nöjd än den genomsnittliga invånaren i riket, tillgängligheten till återvinningscentraler.

Mest nöjd är Nackabor med tillgången på parker, grönområden och natur.

Minst nöjd är invånarna i Nacka med snöröjning av gång- och cykelvägar.

Rätt lika

Nackaborna är därmed rätt lika invånarna i en annan kommun i länet, Täby. Däremot skiljer sig Nackaborna vid en jämförelse med invånarna i Danderyd. I Danderyd är invånaren betydligt mer nöjd med serviceverksamheter som snöröjning.

De som har deltagit i undersökningen har fått sätta betyg på en tiogradig skala hur nöjda de är i de enskilda frågorna, där 1 är lägsta betyg och 10 är högst betyg (se faktaruta).

Fakta

Så nöjd är du – jämförelsevis

Tillgång till parker, grönområden och natur i kommunen:

Nacka 8,4

Täby 8,3

Solna 7,8

Danderyd 8,6

Riket 7,9

 

Snöröjning av gator och vägar i kommunen:

Nacka 6,2

Täby 6,4

Solna 5,2

Danderyd 7,2

Riket 5,8

 

Trafiksäkerhet på gator och vägar i kommunen:

Nacka 6,8

Täby 6,7

Solna 6

Danderyd 7,1

Riket 6

 

Tillgängligheten till återvinningscentraler i kommunen:

Nacka 6,9

Täby 7,4

Solna 5,6

Danderyd 6,3

Riket 7,4

 

Snöröjning av gång- och cykelvägar i kommunen:

Nacka 5,9

Täby 5,9

Solna 4,6

Danderyd 7,1

Riket 5,7

Källa: SCB
Visa merVisa mindre