Alliansen vill överta ansvaret för Arbetsförmedlingen i Nacka Foto: Mostphotos

Nacka vill privatisera Arbetsförmedlingen

Nacka vill bli försökskommun och låta privata aktörer och kommunen ta över Arbetsförmedlingens ansvar. Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande, tror att kommunen skulle göra arbetet snabbare och med ”mer bredd” än dagens förmedling.

  • Publicerad 08:00, 6 nov 2018

I Alliansens budget för åren 2019 till 2021 framgår att Alliansen vill att Nacka ska bli försökskommun och ta över ansvaret som Arbetsförmedlingen har i dag, för arbetsmarknads- och etableringsinsatser.

Tror kommunen är snabbare

Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande, tror att kommunen skulle göra arbetet snabbare och med ”mer bredd”, framförallt när det gäller att hjälpa nyanlända att få arbete.

– Arbetsförmedlingen är för långsam, tillsättningen tar jättelång tid, ibland har det tagit flera månader innan nyanlända får en etableringsplan, och innan dess får de inte etableringsersättning.

Snabbheten är superviktig för alla nyanlända

Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande

– Om staten anvisar ska staten också snabbt göra insatser. Snabbheten är superviktig för alla nyanlända.

Kommunen skulle enligt Gerdau kunna starta kurser så fort det finns intresserade.

– Det handlar om att vi ska bygga ut den verksamhet med komvuxpeng och jobbpeng som vi redan har, snabba insatser som leder till resultat. Arbetsmarknadsinsatserna via jobbpengen finns i både kommunal och privat regi, medan vuxenutbildningen drivs i privat regi i Nacka. 

”Hamnat i kläm”

Gunilla Grudevall–Steen (L), kommunalråd, säger att de nyanlända har ”hamnat i kläm” på grund av att det tagit lång tid för dem att få hjälp av Arbetsförmedlingen:

– Både kommunen och privata aktörer skulle kunna driva arbetsförmedlingar. Vi har hittills gjort en stor del av jobbet och sett till att nyanlända snabbt får SFI-undervisning och jobb.

Om förslaget går igenom bygger det enligt Grudevall–Steen på att Nacka får del av de statliga pengar som i dag går till Arbetsförmedlingen.

Skickar vidare till regeringen

Kommunfullmäktige ska närmast ta beslut om förslaget när budgeten för de kommande åren beslutas. Säger en majoritet ja till förslaget att ta över Arbetsförmedlingens roll kommer Nacka att skicka ansökan vidare regeringen, alternativt till Arbetsförmedlingen.

Mats Gerdau tror att statens beslut kommer att bero på vilken regering landet får. På riksplanet säger Alliansen ja till att överlåta ansvaret för Arbetsförmedlingens ansvar på kommunerna, Socialdemokraterna har varit emot, enligt Gerdau.