Nacka planerar inget förbud mot upprorströja

Stockholm stad hotar med förbud. Nacka kommun har däremot inga förbudsplaner. Förskollärarna Anna Hjälmö och Petra Sjöholm, Nacka, tänker inte vika sig. – Med ett tröjförbud försöker de tysta oss från att säga sanningen, nu när vi äntligen vågar säga ifrån, säger Anna Hjälmö, om förbudshotet som kan drabba förskollärarna i Stockholm.

  • Publicerad 15:41, 14 jun 2018

Stockholm stad hotar med att förbjuda anställda i förskolan att bära kläder med texten #pressatläge.

Hashtagen är en del i förskolepersonalens nationella uppror Förskoleupproret, för att sätta arbetssituationen på förskolorna i fokus.

I Nacka kommun har kommunledningen inga planer att förbjuda t-shirten, säger Einar Fransson, produktionsdirektör för Välfärd skola:

– Vi har inga synpunkter på det viset, vi har meddelarfrihet, vi har ingen klädkod. Vi litar på folk, att de har gott omdöme.

Viker sig inte

Anna Hjälmö, förskollärare, fortsätter bära sina protest t-shirt

Förskolepersonal i Nacka känner till Stockholm stads planer. Förskolläraren Anna Hjälmö, tänker inte vika sig för hoten:

– Ett tröjförbud tycker jag är väldigt tragiskt, vi gör det för barnens bästa.  Det finns en tystnadskultur i förskolan som vi nu vill bryta. Med ett tröjförbud försöker de tysta oss från att säga sanningen, nu när vi äntligen vågar säga ifrån.

Petra Sjöholm, en annan av förskollärarna i Nacka som ställer sig bakom upproret:

Petra Sjöholm, förskollärare

– Jag tycker att det är ett medvetet uppror där man vill förbättra för personal och barn. Att förbjuda en tröja som används för att kämpa för något bra är märkligt. Dom (Stockholm stad) målar upp en tystnadskultur. Varför finns det en sådan rädsla för det här upproret?

Anna Hjälmö säger att Förskoleupproret startade redan 2013, som en facebookgrupp, för att skapa en bättre arbetsmiljö för barn och pedagoger.

– Vi som jobbar i förskolan räcker inte till, vi har inte tillräckligt bra förutsättningar. Det är för många barn på för få vuxna.

Hon har t-shirten på sig dagligen på sin förskola:

– Flera på min arbetsplats har t-shirten på sig och vi får stöd av vår chef. T-shirten är ingen kritik mot enskilda arbetsgivare, det måste ske en förändring hur politikerna fördelar pengar, man måste satsa på barnen. Jag känner att nu måste vi räta på ryggen och kämpa ännu hårdare. Vi kämpar vidare för barnens skull och också för förskolans skull.