Överklagas. Stenkrossen är tänkt att ligga bara några hundra meter från flera bostadsområden. Foto: Johan Kristensen

Nacka överklagar stenkross-beslut i Skrubba

Nacka kommun överklagar Stockholm stads beslut att tillåta en stenkross i Skrubba.

  • Publicerad 10:07, 4 jul 2022

Stockholm stad har "inte tillräckligt beaktat bullret för boende norr om verksamheten samt förekomsten av damm och tung trafik".

Det säger Nackas miljö- och stadsbyggnadsnämnd som nu uppmanar kommunstyrelsen att överklaga beslutet att tillåta en stenkross i Skrubba, i närheten av bostäderna i Hedvigslund i Nacka och Lindalen i Tyresö.

I överklagandet yrkas att beslutet upphävs och att verksamheten förbjuds på grund av buller, damm och tunga transporter som utgör en olägenhet för människors hälsa, menar nämnden.

Klart för stenkross intill bostäder i åtta år i Skrubba