Ointresse. ”SL har försökt få någon att överta byggnaden gratis, men det saknas intresse”, skriver SL. Foto: Åsa Sommarström

Nacka kräver att SL lagar Igelboda stationshus

Igelboda stationshus brann 2013. Nu kräver Nacka kommun att SL lagar huset inom nio månader. Annars tvingas SL betala hundratusentals kronor i vite. SL motsätter sig kravet.

  • Publicerad 17:16, 21 dec 2021

SL har ingen budget för att lappa och laga stationshus som brunnit

Igelboda stationshus från 1913 eldhärjades 2013 och sedan dess har Nacka kommun och SL bråkat.

SL ansökte den 17 juni 2013 om rivningslov. Men Nacka kommun anser att huset med ”valmat sadeltak, småspröjsade fönster och karaktäristisk öppen veranda” är ”en viktig del av den kulturmiljö som Saltsjöbanan utgör” och sa nej. SL överklagade men länsstyrelsen liksom mark- och miljödomstolen avslog och mark- och miljööverdomstolen nekade prövningstillstånd.

SL krävde ersättning

Den 26 november 2015 krävde SL ersättning från kommunen eftersom man nekat rivningslov. Nacka kommun bestred kravet.

Den 8 december i år beslutade miljö- och stadsbyggnadsnämnden att kräva att SL reparerar stationshuset inom nio månader. Om husets tak forfarande läcker vatten då ska SL betala ett vite på 200 000 kronor och därefter ytterligare 100 000 kronor var tredje månad.

SL ska inom samma tidsram byta trasiga dörrar och fönster och se till att övervåningen håller att gå på. Annars tvingas man betala 50 000 kronor i vite för dörrar och fönster och lika mycket för hållfasthet. Vitena upprepas var tredje månad.

Om SL vägrar tänker miljö- och stadsbyggnadsnämnden anlita någon som renoverar stationshuset och låta SL betala.

”Allmän plats”

SL:s bolagsjurist har svarat att Nacka kommun inte kan kräva att SL ska renovera stationshuset ”eftersom SL inte är ägare av en allmän plats”.

SL anser också att vitena är oskäligt höga.

”SL bedriver kollektivtrafik och har ingen budget för att lappa och laga stationshus som brunnit”, skriver SL:s jurist.