Campingregler är på gång i Nacka – kanske Foto: Mostphotos

Nacka kan införa regler om camping

Nacka kan få tydligare regler om var det är tillåtet att campa. I dag har kommunen inga regler alls. Men sista ordet är inte sagt – kommunstyrelsens arbetsutskott vill veta varför reglerna ska införas.

  • Publicerad 10:54, 23 aug 2018

Politikerna i natur- och trafiknämnden föreslår att skriftliga regler om camping ska införas i kommunens lokala ordningsföreskrifter.

I dag finns inga regler alls inskrivna i ordningsföreskrifterna.

Vill skriva in att allemansrätten gäller

Nämnden föreslår att det ska stå att camping i Nacka kommun endast är tillåten inom ramen för allemansrätten, det vill säga att det är tillåtet att campa max tre dygn på platser som ligger utom synhåll från bostadshus och inte är en allmän plats som parker, torg, badplatser eller lekplatser.

Camping på andra platser ska kräva tillstånd från polisen, föreslår nämnden.

Politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott, som fått förslaget på sitt bord, föreslår att förslaget skickas tillbaka till nämnden. Nämnden har inte motiverat förändringen, vilket politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott begär att nämnden gör.

Kan inte ge kommentarer

Natur- och trafiknämndens ordförande har tidigare sagt till Mitt i att nämnden ännu inte fått tillbaka ärenden om den här och andra ändringar i ordningsföreskrifterna som kommunstyrelsens arbetsutskott skickat tillbaka och därför inte kan ge kommentarer.

De ordningsföreskrifter som nu är på förslag skulle inte gälla i naturreservat, där finns annan lagstiftning.