Nacka IP:s framtid kan bli het valfråga

Nacka IP:s framtid har seglat upp som en het valfråga. Facebookgruppen ”Rädda Nacka IP” växer lavinartat. Kommunledningen har beslutat att idrottsplatsen ska rivas för att ge plats för nya bostäder. Fotbollsklubbarna befarar att detta kan bli ett dråpslag för verksamheten på Sicklaön. Redan i dag är Nacka sämst bland Stockholms kranskommuner på att täcka behovet av fotbollsplaner.

  • Publicerad 17:22, 23 aug 2018

Gultröjade barn och ungdomar trängs på Nacka IP.  Jarlabergs IF har fotbollsträning, och de fyra lagen i olika åldersgrupper får använda en fjärdedel var av konstgräsplanen.

– Det är alldeles för små ytor för att få till bra träningar, säger Mattias von Malmborg som tränar ett pojklag med killar födda 2009.

von Malmborg, som även sitter i styrelsen i Jarlabergs IF, är djupt oroad över fotbollens framtid i Nacka, inte minst på Sicklaön.

– Klubbarna på Sicklaön har totalt cirka 2 000 aktiva i området och fotbollsplanerna räcker inte till. Det kommer att bli ännu värre om den styrande politiska majoriteten (M, L, KD och C) driver igenom beslutet att riva Nacka IP. Det drabbar oss hårt.

Leder ”upproret”

Mattias von Malmborg är sedan slutet av juli något av en upprorsledare. Han har startat Facebookgruppen ”Rädda Nacka IP”. Gruppen växer mycket snabbt och engagemanget är stort. Redan efter några veckor var antalet medlemmar uppe i över 1 000, och många nya tillkommer varje dag.

Kommunledningen har beslutat att Nacka IP ska rivas med start 2021 för att ge plats åt nya bostäder.

– Totalt ska det byggas 13 500 bostäder i kommunen och Nacka kommer att få 40 000 nya invånare. Alltså behöver vi fler fotbollsplaner och idrottsanläggningar, inte färre.

Ny plan ingen tröst

Att kommunen tänker bygga en ny 11-mannaplan i Porsmossen i Saltsjö-Boo, på andra sidan Skurubron, är ingen större tröst för de berörda klubbarna på Sicklaön.

– Den ligger ju en mil bort, säger Mattias von Malmborg.

Kommunen ska också belägga de två befintliga naturgräsplanerna i Fisksätra och Skuru med konstgräs. Säsongen kan då förlängas, men ytorna blir inte större än idag.

Nacka är sämst

Och inte ens i dag är de tillräckliga. Stockholms fotbollförbund har kartlagt anläggningssituationen i Storstockholm och räknat på behovet av nya fotbollsplaner utifrån antal lag och befintliga träningstider.

Siffrorna är föga smickrande för Nacka som är sämst av alla kranskommuner med avsaknad av 8,2 stycken 11-mannaplaner för att täcka existerande behov.

– Eftersom det alltså redan finns planbrist i Nacka så krävs en fördubbling (från 16 till 32) av de 11-mannaplaner som finns idag för att ligga i takt med befolkningsutvecklingen.

Risk för kriminalitet

Mattias von Malmborg är oroad över vad konsekvenserna kan bli om inte ungdomar erbjuds möjlighet till föreningsliv.

– Risken är att det på sikt kan leda till hälsoproblem, utanförskap och kriminalitet.

Lokaltidningen Mitt i söker nu politiker för att de ska få kommentera vad som avhandlas i Facebookgruppen ”Rädda Nacka IP”.