Utsläppet inträffade i norra Vaxholmsfjärden, nedanför Norrbergsskolan där rivningsarbeten pågår. Foto: Fredrik Sjöquist

Mystiken tätnar kring oljeutsläpp vid Norrberget

I veckan upptäckes ett oljeutsläpp i vattnet nedanför Norrberget. Men att det verkligen kommer från skolan är inte säkert – spåren tar nämligen slut bara fem meter upp på berget – en bra bit från skolan.

  • Publicerad 16:51, 10 jan 2020

– Det hela är väldigt konstigt.  Jag kunde bara spåra utsläppet några meter upp på berget, till en klippskreva. Jag stack ner fingret, och där var det diesel, säger Lars Lindqvist, miljö- och hälsoskyddsinspektör på SRMH, Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor.

– Men vi har inte spårat källan.

Spåren upphör långt från skolan

Tidigare har Mitt i berättat om misstanken att utsläppet kom från bränsletankar vid Norrbergsskolan. Men att det verkligen är så är inte klarlagt än, eftersom spåren tar slut bara cirka fem meter upp på berget – långt från tankarna.

Några läckor vid tankarna har man heller inte sett.

Oljeutsläpp utanför Norrberget – kom troligtvis från skolan

För utröna vad som är källan har prover tagits av oljan, både från själva utsläppet och från oljan i tankarna.

Oklart vem som är ansvarig

En möjlig förklaring kan var att bränsle sipprat från en kulvert från tankarna  – eller från någon annan källa –  och sedan vidare via sprickor i berget, möjligen påskyndade av vibrationer från rivningsarbeten eller nederbörd.

– Alla teorier är möjliga. Jag har blivit kontaktad av de som vill att jag ska åtalsanmäla utsläppet. Men det är så litet – och så vet jag inte vem som skulle åtalas i sådana fall, säger Lars Lindqvist.

– Just nu tycker jag man gör vad man behöver för att sanera. Sedan blir det intressant att se om man kan spåra varifrån oljan kom och om den kan bindas till tankarna.