Myndigheten anser att kommunen gjorde fel

Konkurrensverket anser att Håbo kommun har brutit mot lagen om upphandling. – Det är en allvarlig markering från Konkurrensverket, säger kommunfullmäktiges ordförande Björn Erling (M).

  • Publicerad 09:23, 29 mar 2021

Lotta eller andra politiker upphandlar inte.

Den 23 mars 2020 ingick Håbo kommun ett avtal med revisionsbolaget Deloitte AB för att dessa skulle granskat Håbo Marknadsaktiebolag. Det gjordes utan föregående annonsering vilket annars är standard vid upphandlingar av tjänster. Så småningom framkom det också att rapporten kostat drygt 1,4 miljoner kronor att ta fram.

På Mitt i:s fråga om hur rapporten upphandlats hänvisade Moderaterna till dåvarande kommundirektör Tobias Arvidsson.

– Det första man ska ha i medvetande är att det föreligger skäl för det som vi kallar direktupphandling och då måste ett antal premisser uppfyllas. Det ska vara en oberoende granskare, granskningen ska genomföras skyndsamt för att inte äventyra resultatet och eftersom ärendet var känsligt kunde vi inte annonsera, sa han.

Nu har Konkurrensverket tittat på upphandlingen och kommit fram till att den inte följde lagen om offentlig upphandling.

Därför menar man att kommunen ska betala en upphandlingsskadeavgift. Den ska uppgå till minst 10 000 kronor och som högst tio procent av kontraktsvärdet, som alltså var 1,4 miljoner kronor.

”Ju allvarligare överträdelsen kan anses vara, desto högre belopp bör avgiften fastställas till”, skriver Konkurrensverket.

”Vid en sammantagen bedömning av omständigheterna i ärendet anser Konkurrensverket att en upphandlingsskadeavgift på 110 000 kronor är en proportionerlig sanktion för den aktuella överträdelsen”, konstaterar man.

Med andra ord. Konkurrensverket anser att överträdelsen är mycket allvarlig.

Den som har skrivit under kontraktet med Deloitte AB är kommunstyrelsens ordförande Lotta Grahn Elg (M). När Mitt i Bålsta ber henne kommentera hänvisar hon till kommunfullmäktiges ordförande Björn Erling (M).

– Det är en allvarlig markering från Konkurrensverket. Det här är inte acceptabelt. Reglerna runt upphandling är ganska tydliga och vi bör kunna ställa krav på att förvaltningarna följer de reglerna, säger han.

Samtidigt är det Lotta Grahn Elg som har skrivit under kontraktet med Deloitte?

– Lotta eller andra politiker upphandlar inte. Förvaltningen måste följa den lagstiftning som finns. Det är ett krav vi har på förvaltningen.

Men hon har skrivit under, har inte hon ett ansvar då?

– Jag tror inte att politiker ska pröva om man följt upphandlingsreglerna. Där finns en process och man måste ta rätt steg från förvaltningens sida.
 

Konkurrensverkets skrivelse

Konkurrensverket har skickat en sammanfattande skrivelse till kommunen med verkets bedömning om att avtalet utgör en otillåten direktupphandling. Kommunen har inkommit med svar på denna skrivelse. I svaret anges att kommunen vidhåller att det förekommit omständigheter som har motiverat en direktupphandling, men att kommunen saknar dokumentation som kan belägga detta
Ur konkurrentverkets skrivelse

Konkurrensverket

Vårt uppdrag är att arbeta för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna. Vi ska också arbeta för en effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer.

I vårt uppdrag ingår att bedriva tillsyn och att ge stöd inom konkurrensområdet samt att bedriva tillsyn inom upphandlingsområdet. Dessutom arbetar vi med spännande forskningsfrågor och har ett omfattande internationellt samarbete inom våra områden.

Konkurrensverket.se

Visa merVisa mindre

Det här är coronaläget i Upplands-Bro just nu

✔ Så många bekräftade fall ✔ Antalet som fått vaccin I Upplands-Bro har den senaste veckan 102 nya bekräftade fall av covid-19 konstaterats.fredag 9/4 11:36

BLÅLJUS: Stöld och inbrott

Ständigt dessa stölder ur containrar på byggarbetsplatser. Nu har det hänt igen.torsdag 8/4 14:45