Myndighet varnar: 53 000 bilar på Tvärförbindelsen

Siffror från Trafikverket visar på en ökning från 8 000 bilar per dygn i dag till 53 000 bilar per dygn. Nu kallar Naturvårdsverket dagens planer på Tvärförbindelse Södertörn för olämpliga. – Den här vägen verkar motverka klimatmålen, säger Joanna Dickinson på Naturvårdsverket.

  • Publicerad 05:00, 1 mar 2019

Hur mycket biltrafik det blir på Tvärförbindelse Södertörn och vägens klimatpåverkan är inte tillräckligt belyst menar myndigheten Naturvårdsverket. Ökningen från dagens 8 000 bilar per dygn till 53 000 bilar per dygn år 2045 gäller vid ett parti på Tvärförbindelsen – i höjd med Flemingsbergsskogen.

Ungefär vid Glömstaleden finns uppskattningar om cirka 75 000 bilar per dygn. Inte tillräckligt menar Naturvårdsverket. Myndigheten vill se trafikmängden mellan Jordbro i Haninge och Masmo vid E4/E20 bättre belyst.

Utsläpp ska ned 70 procent

Klart är dock att Riksdagen fattat beslut om att utsläppen från inrikes transporter ska minska med 70 procent mellan 2010 och 2030.

– Då förstår vi att det blir ganska problematiskt att nå klimatmålen, säger Joanna Dickinson som är handläggare på Naturvårdsverket.

Hon tillägger att även produktionen av bilar som folk åker ensamma i bidrar till klimatutsläpp och miljöbelastning.

Naturvårdsverket: Inriktat på biltrafik

I ett yttrande till Trafikverket skriver Naturvårdsverket bland annat att biltrafiken behöver minska och att dagens utformning av Tvärförbindelse Södertörn främst är inriktad på biltrafik:

”Det kommer inte att räcka med effektivare fordon och ökad andel förnybara drivmedel för att nå de nationella klimatmålen. Biltrafikarbetet behöver också minska”

Trafikverket vill minska lastbilarna med motorväg

Tänker berätta för regeringen

Naturvårdsverket efterlyser nu ett bättre beslutsunderlag och ytterligare ett samråd för det stora vägbygget. Om inte detta kommer tänker myndigheten underrätta regeringen om bristerna.

– Underlaget uppfyller inte lagkraven, säger Joanna Dickinson.

Fakta

Så många bilar kommer köra på tvärförbindelsen

Antalet bilar på tvärförbindelsen finns beskrivet på två platser enligt Naturvårdsverket.

Flemingsbergsskogen

Från 8 000 bilar per dygn i dag till 53 000 bilar per dygn år 2045.

Om inte tvärförbindelsen byggs räknar man i stället med en ökning till 13 000 bilar på platsen.

Glömstaleden

I närheten av av- och påfarten vid Masmo beräknas det bli nästan 75 000 bilar per dygn år 2045 på den kraftigast trafikerade platsen.

Visa merVisa mindre