Musikklasserna på Tallbohovskolan hotas med nedläggning. Foto: Arkivbild: Stefan Källstigen

Musikklassernas framtid osäker

”Vi vill ha musikklasserna kvar!” Det är budskapet på den namninsamling som nyligen lämnades in till kommunen. På torsdag fattas beslutet om musikklassernas framtid.

  • Publicerad 16:15, 28 sep 2015

Den styrande koalitionen beslutade nyligen att rädda Tallbohovskolans årskurs 6-9 från nedläggning. Nedläggningshotet mot skolans musikklasser kvarstår dock. Huruvida musikklasserna avvecklas eller ej beslutas på barn- och ungdomsnämndens sammanträde på torsdag.

I tjänsteskrivelsen från förvaltningen föreslås att musikklasserna ska avvecklas från och med höstterminen 2016.

Det vill Järfälla musikklassers föräldraförening stoppa och har bland annat skrivit ett yttrande till politikerna. I slutet av oktober lämnades även en namninsamling undertecknad av drygt 60 personer in till kommunen.

– Från föreningens håll är önskemålet att man lägger musikklasserna på Mälarskolan – som tidigare var ett förslag – och interagerar dem med Kulturskolan. Det blir mer centralt och närmare för dem som pendlar, samt mer kostnadseffektivt, säger Anna-Karin Nystrand som nyligen avgått som ordförande i föräldraföreningen.

Hon menar att det som erbjuds ifall musikklasserna läggs ner inte håller samma nivå.

– Ett av alternativen i förslaget är att erbjuda befintliga elever en plats i en musikprofilklass. Men profilklasser kan inte jämföras med musikklasserna – där har man varken utökat studieprogram eller antagningskrav.

Barn- och ungdomsnämndens ordförande Eva Ullberg (S) vill bevara musikklasserna.

– Vi vill börja se över på vilket sätt vi kan utveckla musikutbildningarna i kommunen, så att vi kan ge en bra utbildning från tidig ålder till gymnasiet. Den utredningen vill vi ska göras under nästa år och under tiden ska musikklasserna bli kvar i sin nuvarande form.