M:s förslag: Utred delning av Botkyrka kommun på mitten

Utred en delning av Botkyrka i södra Botkyrka och norra Botkyrka. Förslaget kommer från Moderaterna som vill se en ny folkomröstning. – Vi vet att många människor är intresserade. En utredning skulle visa på konsekvenserna av en delning och sedan skulle folkomröstningen ge svar på om folk fortfarande vill detta, säger oppositionsrådet Jimmy Baker (M).

  • Publicerad 19:08, 3 nov 2016

Tidigare i veckan kom Kammarkollegiet med sitt beslut om att inte låta Tullinge bli en egen kommun.

Samtidigt som kammarkollegiets beslut spreds, så kastade Moderaterna i Botkyrka sig in i debatten om en kommundelning. Men med en helt annan idé.

Moderaterna tycker att en extern part ska utreda konsekvenserna av att dela Botkyrka på mitten där södra Botkyrka med orter som Tullinge, Tumba och Grödinge bildar en egen kommun och norra Botkyrka med Norsborg, Hallunda, Eriksberg, Alby och Fittja bildar en annan kommun.

Förslaget att utreda en delning drev partiet även inför valet 2010.
– Många människor i norra Botkyrka ger uttryck för att de inte får komma till tals, inte är delaktiga och att det är de i södra Botkyrka som bestämmer över folk i norra, säger oppositionsrådet Jimmy Baker (M).
Han fortsätter:
– I den södra kommundelen tycker många att det satsas på norra Botkyrka i form av investeringar, aktiviteter och arrangemang och att satsningar inte kommer människorna i södra Botkyrka lika mycket till del.

Kommer ni att samla in namnunderskrifter för att få till en folkomröstning?

– Det ligger inte i någon plan, men man ska aldrig säga aldrig. Vi är främst ett politiskt parti och har lagt ett förslag genom att motionera i kommunfullmäktige, svarar Jimmy Baker och syftar på en motion från 2007.

Konsekvenserna av en delning skulle kunna innebära ett maktskifte i södra Botkyrka medan den rödgröna majoriteten fortsätter styra i norra Botkyrka.

– I rätt så många val har det funnits en borgerlig majoritet i den södra delen av kommunen, medan det i norra Botkyrka är en kraftigt rödgrön majoritet, säger Jimmy Baker.

De rödgrönas miljöpartistiska kommunalråd Fredrik Olsson tror dock att det kan bli svårt att få till ett maktskifte i södra Botkyrka även om kommunen skulle delas. Han tar senaste valet som exempel och påpekar att skulle var tredje person som röstade på Tullingepartiet i förra valet i stället välja ett rödgrönt parti så skulle det inte bli något maktskifte i södra Botkyrka.
– Moderaterna i Botkyrka går i en allt mer konservativ riktning. När de föreslår en kommundelning för att de skulle få en majoritet i södra Botkyrka räknar de in alla som röstade på Tullingepartiet och Sverigedemokraterna. Ett sådant konservativt styre tror jag inte att det finns majoritet för i någon del av Botkyrka och jag tror inte att alla Tullingepartiväljare skulle trivas, säger Fredrik Olsson.

Läs också: Kammarkollegiet ger Tullingepartiet nej till kommundelning

Fakta

Moderaternas debattinlägg i sin helhet

”Kammarkollegiets svar på Tullingepartiets ansökan om delning av Botkyrka kommun har anlänt. Beskedet är som förväntat att ansökan avslås.

Vi moderater förstår Tullingebornas frihetssträvan och vilja att representeras av politiska företrädare som driver en mer borgerligt inriktad politik. Inför folkomröstningen 2014 landade Moderaterna i Botkyrka, efter flera medlemsträffar och seminariediskussioner dock i att Tullinge som egen kommun betraktat skulle bli en mycket liten kommun, med inte helt optimala förutsättningar, inte minst ekonomiskt. Dock var Tullingemoderaterna positiva till bildandet av Tullinge kommun.

Redan i valrörelsen 2010 lyfte Moderaterna fram förslaget att se över och utreda alternativet att dela kommunen i Norra respektive Södra Botkyrka. Ett alternativ där Norsborg-Alby-Fittja bildar en ny kommun och Tullinge, Tumba och Vårsta/Grödinge en ny kommun.

En sådan delning skulle ge två jämnstora kommuner, med 40 000 – 50 000 invånare i bägge. Dessutom skulle den norra kommunen ha en stark och tydlig rödgrön majoritet och den södra kommunen skulle styras av det som idag är oppositionen i Botkyrka kommun. De ekonomiska förutsättningarna finns, den norra kommunen skulle kompenseras genom utjämningssystemet medan den södra kommunen skulle ha en mer konkurrenskraftig skattekraft.

Vi föreslår därför, nu när staten avgjort frågan om Tullingedelningen, att man objektivt låter utreda frågan om att dela Botkyrka i norr och i söder och att Botkyrkaborna inbjuds att delta i en folkomröstning i frågan.

Vi har under hösten genomfört en dörrknackningskampanj i flera delar av kommunen och kan konstatera att det finns ett tydligt stöd bland medborgarna för att åter aktualisera den frågan.”

Jimmy Baker (M)
Kommunalråd

Willy Viitala (M)
Politisk sekreterare

Källa: Moderaternas debattinlägg.
Visa merVisa mindre

Fakta

Miljöpartiets replik: Moderaterna på väg att bli bruna

När Moderaterna berättar att de vill dela Botkyrka för att få ett borgerligt södra Botkyrka går tanken direkt åt deras allt brunare riktning. Men också till frågan om den borgerliga kommun de drömmer om verkligen finns? Moderaterna i Botkyrka har en konservativ riktning med en ledare som rasar över att man i Stockholm inte längre vill låta skattemedel betala för privatpersoners parkeringar på Stockholmarnas gemensamma mark. En ledare som inte bara föredrar Trump (som tror att klimatförändringarna är ett påhitt av Kina) framför Clinton utan också hyllar Trump i sociala medier.

För en vecka sedan hade vi en debatt i fullmäktige efter att moderaterna ställt en insinuant fråga om händelser på ett boende för ensamkommande barn. Frågan var uppdelad i ett par olika delfrågor. Tar man frågorna i omvänd ordning undrade de hur vi skall lära de här ungdomarna om värderingar, sedan om hur grannarna skall kunna känna sig trygga. Vidare om det fanns hemlisar som de inte fått veta och så den första frågan: vad var det egentligen som hade hänt? Svaret är att en ungdom som flytt och kommit till Sverige utan sina föräldrar blivit ledsen/arg och förstört saker. Att Moderaterna då lyckades sätta denna obehagliga lista av frågor som insinuant berättar historien om den farlige främlingen berättar om en syn på människor och om värderingar som vi inte tror att det finns stöd för i någon kommundel av Botkyrka.

Botkyrka är en av Sveriges klimatsmartaste kommuner och arbetet pågår med att bygga ihop Botkyrka för att ge utrymme åt cyklister, fotgängare och mänskliga möten (även mellan kommundelar) framför bilar. Tanken att Moderaterna då vill dela upp Botkyrka för att deras värderingar skall ta över en kommunhalva oroar. Politik är en fråga om värderingar-inriktning och om hur man ser på samhället men också om faktiska valresultat. När Moderaterna säger att oppositionen skulle styra över Södra Botkyrka är det en sanning med modifikation. S, MP och V är 10% större än alliansen i Södra Botkyrka. Moderaterna skulle behöva alla Tullingeparti-röster och Sverigedemokraterna för att förverkliga sin vision om ett konservativt Södra Botkyrka. Om bara 30% av Tullingeparti-väljarna  inte delar sina förtroendevaldas vilja att fortsätta rösta med Botkyrkamoderaterna är inte ens den eget påkomna kommundelningen tillräckligt för en konservativ halva av Botkyrka.

Fredrik Olsson kommunalråd (MP)

Deniz Bulduk gruppledare (MP)

Källa: Miljöpartiet i Botkyrka
Visa merVisa mindre