KOLDIOXIDBUDGET. Minskade koldioxidutsläpp kräver handling, tycker både Miljöpartiet och Väsbyalliansen. Men en speciell koldioxidbudget tycker inte Väsbyalliansen behövs. Foto: Mostphotos

MP:s förslag om koldioxidbudget röstades ner

Miljöpartiets motion om att inrätta en koldioxidbudget röstades ned av kommunfullmäktige. Väsbyalliansen tycker att den klimatbudget som redan finns är tillräcklig.

  • Publicerad 06:15, 15 maj 2022

Maria Tuvesson, gruppledare för Miljöpartiet Upplands Väsby. Foto: Charlotte Arwedsson

Vi kan inte fortsätta som om vi har fyra jordklot att leva av.

Ann-Christin L Frickner (C), ordförande i kommunstyrelsens näringslivs- och kompetensutskott. Foto: Anneli Hillbert

Maria Tuvesson (MP) är mycket missnöjd med att motionen om en koldioxidbudget röstades ned – och även tiden det tog att behandla den.

– Vi lämnade in den i maj 2019 först nu besvaras den. Med tanke på den oerhört allvarliga klimatkris som vi befinner oss i så anser jag att det politiska styret har varit saktfärdiga i sin hantering av motionen och medborgarförslaget i samma ämne.

Varför är en koldioxidbudget viktig?

– Den visar oss om våra strategier och åtgärder är tillräckliga för att uppnå målet om 1,5 grader som vi har kommit överens om i Parisavtalet.

Hur ska Väsby enligt dig jobba för att nå målen i Parisavtalet?

– Genom kraftfulla satsningar utifrån tydliga handlingsplaner med fokus på de mest effektiva lösningarna för energianvändning, odling och mat, resor och transporter samt underlätta för hållbar konsumtion – vi kan inte fortsätta som om vi har fyra jordklot att leva av. Alla nivåer behöver vara delaktiga i arbetet med omställningen och det behöver gå fort, säger Maria Tuvesson.

Kommunalråd Ann-Christin L Frickner, (C), tycker att det räcker med den klimatbudget som antagits.

– Miljöpartiets förslag är lovvärt men vi i Väsbyalliansen tar ett bredare grepp kring klimatfrågan med klimatbudget som inkluderar fler växthusgaser än koldioxid, som metan, lustgas, ozon, freon, vattenånga med flera för att minska negativa utsläpp som påverkar klimatet. Det har vi skyldighet att göra.

Hon påpekar att med en klimatbudget nås två av tre övergripande mål i kommunens klimat- och energistrategi: Den kommunala organisationen ska ha en fossilbränslefri och energieffektiv verksamhet till 2030 och den ska senast 2040 inte bidra till några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären.

– Kommunen har också initierat arbetet med mobilitetstjänster under den här mandatperioden. Vi vill minska fossila utsläpp och satsa på flera gröna, smarta resor.