MP ville ha hårda tag mot bilarna – fick mjukstart

Den nya grönblå majoriteten vill införa miljözon på en gata i Stockholm. Men det omvalda trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) – som länge förespråkat hårda fordonsregleringar – säger sig vara nöjd med ett ”försiktigt införande”.

  • Publicerad 12:28, 17 okt 2018

Båda MP och de borgerliga partierna i den nya alliansen har fått kompromissa sig fram.

En punkt som ses som en stor vinst för Miljöpartiet och det nu omvalda trafikborgarrådet – Daniel Helldén – är att det nya styret är positivt till att införa miljözoner i Stockholms innerstad. Även om inget parti tidigare varit direkt emot någon form av miljözoner.

Då: Hade hellre sett hårdare tag

I Transportstyrelsens ursprungliga förslag omfattades ett större område av miljözonerna. Däremot verkar nu en mer försiktig variant vara aktuell där endast en gata – Hornsgatan – ska omfattas av regleringarna.

Anledningen är att Hornsgatan är den gata som enligt mätningar visar på högst halter av skadliga luftföroreningar, främst kvävedioxid.

När regeringen i våras lämnade sitt förslag och samtidigt beslutade att kommunerna själva får införa miljözoner i stegvisa etapper hade Helldén – då i det rödgrönrosa styret – hellre sett möjligheterna till ett hårdare införande direkt.

– Det var inte mitt förstahandsval, sa han till Mitt i då.

Nu: ”En bra början”

Nu är tonen en annan och han ser inte det mer försiktiga införandet som en förlust.

– Nja, det handlar ju om att få ordning på luftkvaliteten i Stockholm. Hornsgatan har blivit en symbol för det motsatta och det är en viktig signal och en bra början, säger Daniel Helldén.

På Hornsgatan visar mätningar att normaldygnsvärdet för kvävedioxid överskridits elva gånger under 2018. Stadens mål är att inte överskrida normalvärdena mer än sju gånger på ett år.

Andra gator kan bli aktuella

Men även andra gator – där mätningar görs – ligger i riskzonen. Bland annat Sveavägen och Folkungagatan, och enligt Helldén kan även de bli aktuella att omfattas av miljözonsregler.

– Vi vet att halterna är för höga på flera håll, men nivåerna hoppar upp och ned år för år beroende på vindar och väder. Där vi ser tydligt att gränserna överskrids är Hornsgatan och därför kan vi fastställa att den ska omfattas.

Han berättar att ett alternativ är att tillämpa så kallat dynamiska miljözoner. Alltså att vissa regler ska gälla vissa tider på dygnet eller om året, då det går att se att de luftförorenande halterna är extra höga.

– Vi kommer gå igenom allt och först nästa år tar vi ett beslut. Då får vi se vilken väg vi väljer att gå, säger Daniel Helldén.

Sedan regeringens beslut har han lett en referensgrupp för att ta fram en möjlig utformning av miljözonerna och dess införande. Men ingenting har presenterats utåt därifrån än och det är oklart om något ändrats efter att MP gått över till Alliansen.

Fakta

Miljözonerna och vanliga missuppfattningar

Varför miljözoner?

Anledningen till förslaget är att få ner de luftförorenande utsläppen. Något som dieseldrivna fordon står mest för och därför – i zonerna – är tänkt att omfattas av hårdare regleringar.

Blir det dieselförbud?

På sina håll har förslaget om miljözoner missuppfattats som ett totalförbud av dieselbilar, när det i själva verket handlar om äldre modeller med sämre utsläppsklassificering.

Dessutom har ytterligare förvirring uppstått eftersom flertalet dieselbilar sålts som miljövänliga alternativ som omfattats av statliga miljöpremier.

Vad är dåligt med diesel då?

Det hela är en sammanblandning av miljöförstörande utsläpp och luftförorenande utsläpp.

I den första kategorin är ett dieseldrivet fordon – med låga koldioxidutsläpp – lindrigare mot den globala miljön. Men i den andra som påverkar luftkvaliteten i det absoluta närområdet är dieselmotorer – med höga kvävedioxidutsläpp – en bov.

Visa merVisa mindre

Fakta

Miljözoner: Så funkar de

Här är ett utdrag ur regeringens förslag på miljözonerna från i våras:

Miljözon 1

Den första miljözonen reglerar tunga fordon. Kommuner kan redan idag besluta om miljözoner för vissa tunga fordon (lastbilar och bussar). Miljözoner finns därför redan idag i åtta kommuner.

Dagens miljözoner innebär att fordon som uppfyller utsläppsklass euro 5 och högre får köra i miljözonen till och med utgången av 2020. Därefter får bara fordon som uppfyller utsläppsklass euro 6 köra i zonen.

Miljözon 2

I den andra miljözonen ställs krav på personbilar och det är den här varianten som det grönblåa styret vill införa på Hornsgatan.

  • Till en början kommer dieselbilar som uppfyller utsläppskraven för Euro 5 och Euro 6 få köra där. Men 1 juli 2022 kommer kraven skärpas till att endast dieselbilarna Euro 6 får köra. Samma sak gäller för elhybrider och laddhybrider med dieselmotor.
  • För bilar med bensinmotor gäller att de får tillträde om de klarar Euro 5. Det gäller även för elhybrider, laddhybrider, fordonsgasbilar och E85-bilar.
  • Även bilar som har bättre miljöprestanda får köra här t.ex. elbilar och bränslecellsbilar.

Miljözon 3

I den tredje miljözonen ställs högst krav. I den zonen får endast renodlade elbilar, bränslecellsbilar och gasbilar i Euro 6 köra. För tunga fordon ställs också höga krav. Här får elfordon, bränslecellsfordon, laddhybrider i Euro 6, och gasfordon i Euro 6 köra.

Källa: Regeringen och transportstyrelsen
Visa merVisa mindre