Nyheten i korthet

Vad gäller saken?

✔️Ett nytt storskaligt fiske har pågått under våren utanför Stockholms skärgård. Effektiva industritrålare riktar in sig på strömmingen just när den samlas i stora stim för att gå in i skärgården och föröka sig.

✔️Strömmingen säljs till danska fiskmjölsfabriker och blir foder för fiskodlingar.

✔️Hittills i år har trålarna tagit upp 370 gånger så mycket strömming som alla länets yrkesfiskare tillsammans.

✔️Fisket är helt lagligt. Trålarna håller sig inom kvoterna, men tar upp väldigt mycket på kort tid och på begränsad yta vilket hotar hela ekosystemet i Stockholms skärgård eftersom strömmingen är central för det marina livet här, enligt experter.

✔️Stockholm yrkesfiskare vittnar om kraftigt minskade fångster av strömming.

Visa merVisa mindre

MP vill stoppa supertrålarna efter Mitt i:s artiklar

Mitt i har i en serie artiklar skildrat hur skärgårdens ekosystem hotas av stora industritrålare. Miljöpartiet i Region Stockholm kräver efter Mitt i:s granskning att regeringen agerar.

  • Publicerad 14:16, 8 maj 2020

Mitt i:s granskning av det nya industrifisket i Stockholms skärgård

Del 1: Nya trålarnas riktade fiske hotar skärgårdens liv

Del 2: Supertrålaren fiskar 175 gånger mer än länets yrkesfiskare

Del 3: Stockholms fiskare vittnar om kraftigt minskade fångster

Del 4: Därför får industritrålarna fortsätta sitt skadliga fiske

Del 5: Läsarstorm efter Mitt i:s granskning av fiskmjölstrålarna


Efter Mitt i:s granskning reagerar nu Miljöpartiet i Region Stockholm.

Vi måste stoppa monstertrålarna i skärgården. De hotar att skada Östersjön som redan har stora problem med fiskbestånden. Samtidigt sätts det småskaliga fisket på pottkanten, säger Tomas Eriksson gruppledare Miljöpartiet Region Stockholm i ett pressmeddelande.

Fisket hotar livet i skärgården

Mitt i har i en serie artiklar beskrivit hur ett storskaligt fiske pågår utanför Stockholms skärgård. Industritrålarna fiskar effektivt upp strömming just när den ska samlas i stora stim för att föröka sig.

Enligt experter som Mitt i talat med kan fisket skada hela skärgårdens ekosystem.

Strömmingen som fiskas upp skeppas sedan till danska fiskmjölsfabriker där de mals ner och blir foder för fiskodlingar.

Det är EU som bestämmer

Miljöpartiet vill därför stoppa trålningen i skärgården och se över hur stora fiskekvoterna ska vara.

– Långsiktig hållbarhet för Östersjön är viktigt för Miljöpartiet. Här är ett tydligt exempel där kortsiktigt tänk fått gå före. Regeringen och EU behöver se över detta. Det kan inte få fortsätta så här, säger Tomas Eriksson.

För att fisket ska kunna stoppas i skärgården och flyttas längre ut till havs kräver förhandlingar i EU.

– För att flytta trålgränsen måste regeringen ge Havs- och vattenmyndigheten (Hav) i uppdrag att driva en sådan process gentemot EU. Min uppmaning är att regeringen omgående bör ge Hav det uppdraget, säger Tomas Eriksson.

Industritrålarna vs. Stockholms yrkesfiskare

Loading…

Strömmingsfångster 1 januari – 6 april 2020 i Östersjöns delområde 29 där Stockholms län ingår. Källa: Havs- och vattenmyndigheten